Kettős elköteleződés

1560

Dupla örömünnepe volt július 27-én a szentendrei gyülekezetnek. Egy napon tartott menyegzőt és bemerítést. Menjünk sorjában.

A nem keresztény háttérből jövő Haga Zsolt és élettársa, Daróczi Márti és kislánya meghívást kapott egy hálaadónapra, ahol megragadta őket Isten hívó szeretete. A munkahely elvesztéséből és a jelzáloghitelből fakadó anyagi problémák különösen megpróbálták közös életüket. Dani Zsolt lelkipásztorral az élen a gyülekezetből többen melléjük álltak imádságban, lelki bátorításban és egyéb módon is.

A lehető legjobbat választották: életüket, problémájukat egészen az Úr kezébe tették. Isten igéje elkezdett dolgozni életükben, az Úr Jézust szívükbe fogadva életüket is új alapra helyezték. Hivatalosan is házasságot kötöttek, amit a gyülekezet színe előtt is megerősítettek. Lelkipásztorunk a Prédikátor könyve szerinti hármas kötél biztonságáról tanítva bátorította őket közös életük folytatására. Rövid frissítő szünetet követően következett a bemerítési istentisztelet.

Az igei szolgálatot Halász Attila végezte a Róm 8,1–4 igék alapján. Az előbb említett, immár Isten szerint is házaspár mellett még öt fiatal állt a bemerítőmedencénél.

Zsolt és Márti bizonyságtételét követően Tihi következett. Neki felesége volt az első eszköz, aki Isten felé fordította életét. Külföldön is tanult és dolgozott, találkozott olyan nehéz helyzetekkel, betegséggel, amely közelebb vitte őt Istenhez. Kényszerű helyzetében tette magát Isten kezébe, s meg is tapasztalhatta az ő szabadítását a Zsolt 50,15 szerint. Szintén nagy bátorítás volt számára Ézs 43,1-3

Életét Istennel kívánja folytatni. Lovas László is zenetanár, egykori diáktársa, kollégája és egyben felesége révén került a gyülekezetbe. Megtért keresztény családban felnőve később úgy látta, hogy nem neki való a gyülekezethez és Jézushoz való szorosabb kötődés. Isten türelmesen megvárta őt is.

A Jn 3,16–21 igéi győzték meg véglegesen. Immár két gyermek édesapja- ként felismerte, hogy a bemerítés az Úr Jézus követésében engedelmességi kérdés. Bátortalanságát feladva Jézus elsőségének igényével kéri a bemerítését, és be akar épülni a gyülekezetbe. Szabó Péter ebben a gyülekezetben nőtt fel hívő családban. Gyermektáborban megtért, de nem tudott jobbá lenni. Később egy ifjúsági alkalmon tudatosodott benne igazán, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért is meghalt. Ahogy a Megváltó elkötelezte magát mellette, ő is el akarja kötelezni magát Jézus mellett egy életre.

Varga Tamás szintén a gyülekezetben nőtt fel hívő családban. Őt is megszólította egy gyermektáborban Jézus szeretete, de kiskamasz életével nem tudott kitartani. Később egy ifjúsági táborban oldódott föl benne a görcs, amikor Ézs 43,1-ben azt mondta neki Isten, hogy „enyém vagy!”. Ekkor jutott igazi bűnfel- és beismerésre, és tette életét a Szentháromság Isten kezébe.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!