Imaterem-építés és -felújítás Kárpátalján

878

A 4H Alapítvány és a Koinónia Alapítvány, valamint a Kárpátaljai Második Esély Jótékonysági Alapítvány adományainak köszönhetően sikerült megvásárolnunk két épületet, ami istentiszteleti helyet biztosít a jövőben a Második Esély Misszió számára. Évek óta épületről épületre volt kénytelen vándorolni a Zápszonyi Magyar Baptista Közösség által 2011-ben alapított gyülekezet Beregszászon.

Az egyik megvásárolt épület az állapota miatt bontásra vár, a másik pedig teljes felújításra. Reményeink szerint idővel lehetőségünk adódik arra, hogy a megmenthető épület mellé egy új termet építhessünk, amelyben biztosítva lesz az istentiszteleti hely a gyülekezet számára. Egyelőre az emeleten szeretnénk kialakítani egy termet erre a célra, de ez hosszú távon nem lesz megfelelő a hely szűkössége miatt. Kérünk, támogasd te is adományoddal a beregszászi magyar baptista missziót!

Támogatási lehetőségek Magyarországról:

Kárpátaljai Második Esély
OTP Bank Nyrt.
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33.
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
IBAN: HU4411744065-24468437-00000000
Számlaszám: 11744065-24468437

Hogyan segít a Második Esély Misszió a kárpátaljai magyar baptista misszióban?

A gyülekezetplántálás a zápszonyi magyar baptista gyülekezet kezdeményezésére indult el Beregszászon 2011-ben. Már hetedik éve szolgálunk a kárpátaljai magyar közösségek felé rendszeres közösségépítő programjainkkal. 2012-től három évben több mint 80 fiatal számára háromnapos téli hétvégét szerveztünk (Didergős hétvége); négy alkalommal egyhetes városi evangelizációt szerveztünk több más baptista gyülekezet munkatársainak bevonásával (Egy sátor a családért); nyolc alkalommal tartottunk vezetőképzést; négy alkalommal tartottunk férfihétvégét, természetesen ebbe is bekapcsolódtak más magyar baptista gyülekezetekből is érdeklődők.

Két alkalommal szerveztünk hálaadónapot a beregszászi főiskolán a többi magyar baptista gyülekezet részvételével, ahová az első évben a Magyarországi Baptista Egyház vezetőit, Papp Jánost és Durkó Istvánt, a második évben pedig Asatur Nahapetyant, az Európai Baptista Szövetség elnökét hívtuk meg.

Támogatást kerestünk és találtunk László Sándor guti diakónus részére, aki már 2016-tól teljes időben végezheti a missziómunkát a guti baptista gyülekezetben is, ahol lelkipásztor hiányában is növekszik a gyülekezet, aktív ifjúsági élet folyik, és csak 2017-ben öt fiatal adta át az életét az Úrnak, majd bemerítkezett. Rafajnaújfaluba Kota Istvánt és Dávid Évát küldtük ki gyerek- és ifjúsági szolgálatot végezni. Ők már 2016 óta ott laknak és bekapcsolódtak a magyar baptista misszióba. Egy magyarországi támogató gyülekezet figyelmét hívtuk fel erre a szolgálatra, akik két éven keresztül támogatták.

A kígyósi magyar baptista gyerekszolgálatot, gyerektáborokat, alkalmankénti ifjúsági eseményeket, imaház körüli munkákat éveken keresztül Beregszászról a Második Esély Misszió munkatársai végezték. Halász Attiláék odaköltözésével ez a munka új lendületet vett, mégis a Második Esély tagjai a mai napig is rendszeres segítői az ott folyó szolgálatnak.

2017-ben létrehozott alapítványunk adományokkal segítette a kígyósi, gáti roma, kisdobronyi, nagyberegi gyülekezetek misszióját. 2018 tavaszán lehetőséget adtunk a magyar baptista misszióban fáradozóknak egy négynapos balatonföldvári családi pihenésre, majd pályázatot írtunk ki a magyar baptista gyülekezetek részére nyári gyerektáborokhoz szükséges játékszerek beszerzéséhez. Létrehoztuk a Stumpf Jenő-díjat, amellyel szeretnénk elismerni a már nem aktív, de a kárpátaljai magyar baptista misszióért nagy áldozatot hozó testvérek szolgálatát.

Gyülekezetünkben 2013-ban (2), 2014-ben (2), 2015-ben (3), 2016-ban (1), 2017-ben (1) is voltak bemerítések. Más tagok a zápszonyi és a Muzsai utcai baptista gyülekezetből csatlakoztak hozzánk.