Hitvalló keresztség Cinkotán

1663
Révész Árpád igehiretése a bemerítésen

A bemerítő medence mellett tett hitéről vallást négy testvér 2015.03.22.-én a látható (népes hallgatóság) és a láthatatlan – mennyei – tanuk előtt. „Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, nincs visszaút….” énekelték boldogan, együtt az ünneplő Gyülekezettel. (akik között számos kínai ismerős, kereső lélek is volt)

Révész Árpád testvér a bemerítés előképéről, Jézus keresztségéről, mint példáról, és mint parancsról beszélt az igehirdetésben. „Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert így illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” (Mt. 3,15) Az igei igazságokat lépésről lépésre magyarázva a keskeny úton elindulók és a nagyszámú érdeklődők számára tanítás, útmutatás és megerősítés volt, némelyeket Jézus követésre indított Isten Lelke az előrehíváskor.

Az Evangélium: az új élet feltételeként a bűnbocsánat elnyerését, a bemerítés összefüggésében pedig a személyes hit, megtérés, megvallás, Krisztusivá válás, imádság és igazsággal való állandó töltekezést a lelki közösségben, mint fontossági sorrend megtartását hangsúlyozza. Testvéreink erről a lelki tisztánlátásról tettek bizonyságot és a bemerítésben elköteleződtek Jézus követésére.

Bollog Eszter keresztyén családban nőtt fel, de úgy érezte, ráér még szülei hitét követni. 2014-ben az Ifjúsági Konferencián megértette, a generációs követés szép példa, de személyes döntés kell! Választania kell Jézus nyájában, vagy a halál nyájában akar-e élni. Mivel aranyközépút nincs, és átmenet sincs, eldőlt a szívében, hogy a feltámadt Jézust akarja szolgálni Csömörön. és ahová küldi az élet Ura.
Tóth Zoltán fiatalon lázadt a szülei értékrendje ellen és kicsapongó életet élt. Érezte, kell lennie egy boldog pillanatnak, de nem talált rá.

Alvászavar, gyógyszerek, ezotériai tanokba menekülés eredménye üresség, hiány, és nincs értelme az életnek. Pszichiátriai segítséget kapott, majd sikeres vállalkozásba kezdett és házasság következett. Egy halmozottan sérült gyermek születése, feladata, felelőssége sem tartotta vissza a helytelen életmódtól. Egy házi csoport hívására Jézusról szóló előadássorozat változást hozott, átértékelte az életét. Hitet és bűnbocsánatot nyert, Jézus vére által tisztulást. Tudja, a testvéri szereteten keresztül Istentől kapott új életet, célt és reményt.

Egy Kínából származó, Magyarországon megtért testvérnő gyermekeivel csatlakozott közösségünkhöz. Mély hite és élő imája kedves volt Jézus Krisztus előtt, bölcsességet és áldást nyert. Két fia egymást ösztönözve kereste az Urat és talált lelki otthonra itt – immár lelki testvérekként.

ifj Versegi Lajos /Lala/ 13 évesen hozott komoly döntést, Jézus követésére indul. Egy gyermekkori nyelési probléma miatt sikerült életben maradnia, de egy évig szilárd ételt nem tudott enni. Isten kegyelme és édesanyja imája által megerősödött, de zárkózottsága nehezen oldódott, félelme sokáig megmaradt. Vágy volt szívében tisztelni a gyógyító Istent. Magyar anyanyelvűként egy kínai közösségben nem tudott lelkileg növekedni, ezért szülei Gyülekezetünkbe hozták. Résztvevője lett a Bibliaköri foglalkozásoknak, kapcsolódott a bemerítés előtti felkészítői alkalmakhoz. Azóta tapasztalja Isten csodálatos gondviselését az érdemjegyek javulásában is. Hiszi és osztálytársainak hirdeti: Jézus a Megváltó!

Don Yang 6 évesen érkezett Kínából. Új környezet, új nyelv, nem értett semmit az iskolában. Kiközösítették és egyre jobban azt érezte, nem szereti senki. Erősen küzdött és megfelelni akart, de sokszor került indulatai miatt nehéz helyzetbe. Bűnök tornyosultak életében, melyeket cipelt. Élt szeretet nélkül, de folyton szeretetre éhezve, míg Jézusra nem talált. Az anyai segítség, imaközösségbe vonás és a Bibliaolvasás hozott enyhülést, megtérést, és szabadulást. Isten útját járva el nem múló szeretetet, belső békességet, és nyugalmat kapott kegyelemből. Kínaiul és magyarul is megvallotta: új-, és örökéletem van Jézus Krisztusban! Tudom, hogy szeret engem, és kegyelmébe fogadott!
Az előkészítést, a bemerítés szolgálatát Eszes Zoltán helyi lelkipásztor testvér végezte, az új tagok fölött áldáskérő imádságot a jelenlévő négy lelkipásztor mondott.

A hazánkban élő kínai lelkipásztor Jeremia Wrang testvér kínaiul és angolul (amit magyarra fordítással hallgathatott a közösség) a világ számára meghalt, és Jézus barátaivá fogadott, Isten szerető családjába betagolt újjászületett lelkekről beszélt, olyanokról, mint akik ma indultak el szent életre. A növekedés, megmaradás felelősségének hordozásában a közösség erejét hangsúlyozta az ApCsel 1,8 igevers alapján: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”

Legyen mindig Jézusért égő a szív, minden szolgálat pedig az Isten dicsőségére!