Igazi kiváltság, amikor egy tanítvány együtt szolgálhat azzal a személlyel, aki a hitre vezette. 2020. augusztus 9., vasárnap ebben a kiváltságban volt részem. A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet a Tahi Táborban rendezett meg egy gyülekezeti napot. Vendégszolgálatra Hegedüs János festőművészt kértem fel, aki Istentől kapott tehetségét Isten szolgálatába állította.

Hegedüs János munkatársam volt majd tíz évig Mezőberényben a Mécses Egyesületnél. Több munkatársam is beszélt nekem Istenről, Jézusról, megváltásról, de János volt az, aki a legtöbbet foglalkozott velem. Mondhatom, ő tanította nekem a hitéletet. Ő tanított imádkozni, böjtölni, Bibliát olvasni.

2011-ben sikerült rávennem, hogy együtt legyünk hallgatók a Baptista Teológiai Akadémia MA-képzésén, így diáktársak is lettünk. Már öt éve nem vagyunk munkatársak, és már rég nem is egy gyülekezetbe járunk, de barátságunk megmaradt. Tudom, hogy ő egy imatámasz számomra a távolból, és ő az, aki minden lényeges dologról tud az életemben. Olyan ő számomra, mint Timóteusnak volt Pál apostol.

Ezen a gyülekezeti napon megint együtt szolgálhattunk. János egy különleges eszközzel erősítette és készítette elő az igehirdetésemet. János már egy évvel korábban szolgált közöttünk a gyermektáborban, akkor homokanimációval adta át Isten üzenetét a gyermekeknek. Akkor a tékozló fiú példázatát mutatta be. Most pedig egy régebbi technikát hozott el számunkra, az úgynevezett rajztáblás evangelizációval szolgált. Az üzenetbe beépítette a saját bizonyságtételét és a bűnöző Barabás történetét egy új megvilágításba helyezve. A délelőtti istentiszteleti szolgálat után pedig a rajztáblás technika iránt érdeklődőknek egy műhelymunkát tartott, ahol az újabb tanítványok többek közt megtudhatták azt, hogyan lehet fekete festékkel kék betűket írni.

Dicsőség Istennek, hogy ő az emberek tehetségét használni tudja arra, hogy a jó hír eljuthasson az emberekhez.

Váradi Antal
lelkipásztor
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet