Május utolsó hétvégéjén immár második alkalommal rendeztük meg a Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben a KEZEK – Keresztény Egyházi Zenés Evangelizációs Koncertek – elnevezésű programunkat. A KEZEK rendezvényein az Alkotót dicsőítjük, akinek azt az ajándékunkat köszönhetjük, hogy változatos formában és eszközök segítségével képesek vagyunk a nem láthatóból láthatót létrehozni, és ez a folyamat örömmel tölt el. Alkotni jó. Isten arra hívott minket, hogy jó dolgokat hozzunk létre, amelyek másokat inspirálnak, jókedvre derítenek, csatlakozásra serkentenek. A három délutánban az alkotó képzőművészet, a költészet és a koncertélmény egyaránt helyet kapott.

Pénteken a résztvevők maguk is bekapcsolódhattak az alkotás folyamatába. Tisza Attila baptista lelkipásztor bevezető gondolataiban felelevenítette azt a bibliai történetet, amelyben Isten Jeremiás prófétát a fazekas házába küldi, és ezen keresztül azt mutatja be neki, hogy ahogy a fazekas formálja az agyagot, Isten az embert is ugyanúgy át tudja formálni. Van, aki könnyebben formálható, és van, akit csak az élet nehéz terheinek nyomása képes megváltoztatni. Istennek az az üzenete számunkra, hogy ha az ő akarata formál, az mindig a javunkra válik.

Az udvaron Egyed Edit, a Légli Kerámia Manufaktúra művésze, és Göcs Katalin, a Csudacserép Fazekasműhely tulajdonosa kedves és szakértő vezetésével kipróbálhattuk, hogyan engedelmeskedik az agyag az őt formázni igyekvő kezünknek. Valódi sikerélményben lehetett részünk: rövid idő alatt nagyon szép dísztárgyak és kisplasztikák születtek, amelyeket kiégetést követően készítőik hazavihettek.

Szombaton Tisza Attila baptista lelkipásztor mutatta be két könyvét. A régebben megjelent A csoda 50 változata című kötetben olyan tényképeket villant fel az életéből, amelyeket csodaként élt át. A frissen elkészült verseskötetében pedig 60 verset olvashatunk jó és rossz tapasztalatairól, eredményeiről, felismeréseiről, következtetéseiről. A bemutatón elhangzott verseiből és az azokat kísérő fotóiból különösen őszinte, közvetlen módon rajzolódtak ki lelkipásztorunk életének fontos momentumai és személyes hitvallása. Ezen a délutánon a keresztény bluegrass zenét játszó Blue Danube Bluegrass Band zenekar különleges hangzású instrumentális zenéjében, angol és magyar nyelvű dalaiban is gyönyörködhettünk.

Vasárnap a Golgota Gospel Kórus közel 50 tagja látogatott el imaházunkba, és a termet betöltötte jókedvű, sokszínű előadásuk. A gospel, jazz és klasszikus stílusú dalokon kívül személyes bizonyságtételeiket is megosztották a hallgatókkal.

Varga Boldizsár nyugalmazott baptista lelkipásztor igei szolgálatában elmondta, hogy az emberi testrészek közül a Biblia a kezet említi meg legtöbbször, sőt sok esetben az egész embert jelöli az Ige kéznek. Ne csak munkára vagy alkotásra adjuk tehát a kezünket, hanem az Úrnak, ahogyan a Krónikák 2. könyvének 30. fejezetéből olvasott igeszakasz magasabb dimenzióba emeli a kezek szerepét: „Adjatok kezet az Úrnak…” Isten a mennyei világból elküldte Jézus Krisztust azért, hogy megkeressen és megtartson, és azt akarja, hogy kezet nyújtsunk neki: itt van az egész lényem, odaadom neked. Ha közeledünk az Istenhez, ő is közeledni fog hozzánk, és újjáformál.

A rendezvénysorozatot 19 kiállító kézműves alkotásaiból – festményekből, rajzokból, fotókból, gyöngyképekből, patchwork munkákból, gobelinképekből, hímzésekből, különböző dísztárgyakból – összeállított színes és változatos kiállítás egészítette ki. Hálásak vagyunk a sok kedves látogatóért, a közösen átélt élményekért. A KiSDuNa TV munkatársainak jóvoltából hamarosan bárki megtekintheti a hétvége eseményeit – köszönjük a segítségüket!

Hisszük, hogy a kiállított műveken, az elhangzott igei gondolatokon, a verseken és a zenén keresztül a gyülekezetünk által képviselt keresztény értékeket és az evangélium jó hírét közvetíthettük az érdeklődő közönség felé. Azt, hogy van valaki, aki megfogja a kezünket és vezet, és eljuthatunk a boldogság állapotába nemcsak a halálunk után, hanem már itt a földön is akkor, amikor betölti a szívünket Krisztus szeretete. Krisztus Isten egyszülött Fia, a világ üdvözítője – halála, a vére megbocsátja a bűneinket, és új távlatot ad. Isten ma is arra szólít, hogy mondjunk igent az ő kegyelmére, bűnbocsánatára, szeretetére, az általa felkínált örök életre. Erre a hitre szeretnénk hívni mi is mindenkit: ragadjuk meg az irányváltoztatás lehetőségét!

Rückné Koczka Andrea
Dunaharaszti Baptista Gyülekezet


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286