Evangelizációs gyermekbemutatás Rákosszentmihályon

4358

2016. június 12-én a délelőtti istentisztelet különleges alkalom volt a rákosszentmihályi gyülekezet életében. Ezen alkalomra hozták el először a gyülekezetbe a Kelemen család legifjabb tagjait: Kelemen Vincét és Kelemen Bencét.

Ifjabb Kelemen János és Telkesi Ágnes iker babáik (második és harmadik fiuk) születése kapcsán is Isten megtartó kegyelmét tapasztalhatták meg.

A bemutatás szolgálatát dr. Fazekas László végezte.

Gyülekezetünk lelkipásztora, Marton Zsolt testvér köszöntötte a szép számú vendégsereget.

Az alkalomra a család számos rokont, barátot, kollégát hívott meg az imaházba. A vendégek közül sokan életükben először vettek részt istentiszteleti alkalmon.

Az igehirdetés szolgálatát Andriska Pál gyülekezetvezető testvér végezte – a szülők kérése szerint – evangelizációs jelleggel. Az örömhír egyszerűen, érthetően, röviden hangzott el – senki sem maradhatott közömbös az igével kapcsolatosan.

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, amely keretében jó lehetőségek adódtak a bizonyságtételre, a gyülekezeti alkalmakra való hívogatásra.

Isten áldását kérjük Vince és Bence életére – ahogyan a bemutatás alkalmával, úgy egész életükkel szolgálják az Urat!