2023.07.09. Vasárnap Du. – Gyermekbemutatás – 1Kor 3:1-15 – dr. Borzási István – Kraszna

349

Élő közvetítés dátuma: 2023. júl. 9. dr. Borzási István lelkipásztor igehirdetése az 1Kor 3:1-15 igeversek alapján. Krasznai Magyar Baptista Gyülekezet.

Igehely: 1Kor 3:1-15 1Kor 3: 1
„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. 1Kor 3: 2 Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: 1Kor 3: 3 Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok- é és nem ember szerint jártok-é? 1Kor 3: 4 Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? 1Kor 3: 5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. 1Kor 3: 6 Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. 1Kor 3: 7 Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten. 1Kor 3: 8 A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. 1Kor 3: 9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 1Kor 3: 10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. 1Kor 3: 11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. 1Kor 3: 12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; 1Kor 3: 13 Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. 1Kor 3: 14 Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 1Kor 3: 15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.”
Énekek és zenék:    • Baptista énekek, …  
Facebook: https://www.facebook.com/krasznaibapt…
Weboldal: https://kramaba.ro/
KraMaBa Ifjúság instagram oldala: https://www.instagram.com/krasznaifi/


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!