Lelkiség

A teljes Írás – 2Pt 1,19–21 és 2Tim 3,16

Mire alapozódik a mi keresztény hitünk? Erre a kérdésre többféle válasz lehetséges. A római katolikus keresztények válasza: a Szentírás és a hagyományok...

Tiszta szív és erős lélek

Volt idő, amikor a művészek (az alkotók, az előadók) elvárták maguktól, hogy regényük, festményük, színdarabjuk, zenéjük, daluk katarzist okozzon a nézőben, az...

Az ajándék vagy az ajándékozó?

„Mester, jelt akarunk látni tőled.” (Mt 12,38) Ha egy külföldről hazalátogató nagyapa magához szólítja őt még nem ismerő, bölcsődés...

Gyönyörű karácsony

Az ember a nyolcvanadik életévéhez közeledve – bőven a 90. zsoltár szerinti bibliai koron belül – hajlamos arra, hogy egy-egy ünnep előtt...

Jászolba fektette, de a szívében melengette

A karácsonyban, Jézus születésének történetében olykor azt hangsúlyozzuk, hogy milyen szegényes körülmények közé született a Megváltó. Nem otthon, Názáretben várta a család,...

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj

Már gyermekkoromban elvarázsolt az az éjszaka, amikor az Úr Jézus születésére gondolunk. Nagypapa koromban is megihlet ennek az éjszakának a csöndje, és...

A jól várakozás a jelenbe hozza az érkezőt

A Biblia lapjainak legvége, a János apostol által írt Jelenések könyve ezekkel a rövid mondatokkal fejeződik be: „Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj,...

MÁST VÁRJUNK?

Az advent, az Úrjövet ideje különösképpen eszünkbe juttatja, hogy az ember élete szüntelen várakozás. – Bárcsak felnőtt lehetnék már!...

A jelenlét szolgálata

Közeledik a vasárnap! Talán sokan, akik ezeket a sorokat olvassák, már most tudják, hogy vasárnap imaházba fognak menni – számukra ez szokás,...

„Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is…”...

Gondolkodom az igén, gondolkodom magamon, gondolkodom Isten népén. Hogyan követjük Jézus Urunkat? Jellemző-e ránk, hogy „Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget...