„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt 9,37–38)

Kis gyülekezetünk – minden más gyülekezethez hasonlóan – a koronavírus miatti zártságban töltötte 2021 telét és tavaszát. A több hónapos online kapcsolat után pünkösdkor kezdtünk vasárnaponként is összejönni a maszkviselet, a fertőtlenítés és a távolságtartás hatósági előírásainak betartásával.

Bemerítés

Két siófoki testvérünk, Kekezovicsné Czukor Olga és Kovácsné Bertalan Zsuzsanna hitvalló bemerítése 2021. április 24-én, szombat délután volt Balatonszemesen a baptista imaházban. Bizonyságtételükből megtudtuk, hogy miután a névleges vallásosságuk nem adott nekik megelégedést, rossz helyen, az ezotéria útvesztőiben keresték lelkük nyugalmát. Olga életében egy megrázó tragédia történt. Saját lakásuk előtt ölték meg a férjét. Két kislányával maradt özvegyen. Isten vezetése alapján meghallotta az evangéliumot, szívébe fogadta és megtért. Azután az Úr a közösségünkbe vezette, ahol megragadta őt a testvéri szeretet, és lelki otthont talált. Az a Krisztus, akitől bűnbocsánatot kapott, ahhoz is adott neki erőt, hogy a férje gyilkosainak is megbocsásson. Zsuzsi is szembesült azzal, hogy Jézus nélkül elveszett bűnös. A Lélek rávezette, hogy bűneivel jöjjön Jézushoz, aki meg tudja őt szabadítani. Hittel rábízta magát az Úr Jézusra mint személyes Megváltójára. Mindketten hónapokig hűségesen jártak a törekvők bibliaórájára, ahol gyönyörködtek a Szentírás igazságaiban, és bátran vállalták az Úr Jézus megvallását a hitvalló bemerítésben. Örömteli alkalmunk volt. A Covid-járvány miatt nem hívogathattunk. Néhány családtag jött el a rokonságból, akik közül, mikor az alkalom végén hívtam őket az Úr Jézushoz, öten-hatan is felemelték a kezüket, majd elmondták velem a bűnös imáját. – Annyira jó lenne már, ha megkezdhetnénk a városi missziót Siófokon! Sokkal szomjasabbak az emberek, mint gondolnánk. – Imádkozzunk, hogy hozza el a Lélek az aratást!

Lelkészi iroda

Az előző irodánkat el kellett hagynunk, mivel eladták, de sikerült ugyanabban az irodaházban bérelnünk egy másikat. Mivel Siófok-Kilitiben megszűnt az összejöveteli helyünk, a különböző hétközi alkalmaink mellett egyelőre itt tartjuk a vasárnapi istentiszteleteinket is. Ez a Mega City Irodaházban van Siófok belvárosában, a vásárcsarnok mellett (Vámház u. 4., 1. emelet 4. ajtó).

Istentiszteleti hely keresése és bérlése

A Covid-járvány idején senki sem volt szívesen látott vendég, aki kiadó bérlemény után érdeklődött. Reméljük, hogy ez változni fog. Továbbra is keresünk olyan istentisztelet tartására alkalmas bérleményt Siófok belvárosában, ahol minden gyülekezeti tevékenységünk egy helyen lehet. Tudjuk, hogy ez áldozatos adakozással jár. A kis gyülekezetünk szépen adakozik, de az előttünk álló missziós cél erőnket meghaladja. Közzétettük gyülekezetünk számlaszámát, hogy akit Isten arra indít, hogy missziós céljainkat támogassa, az jó szívvel megtehesse. A beérkezett adományokat visszaigazoljuk (ha tudjuk az adományozó elérhetőségét).

Vannak, akik már küldtek, némelyek rendszeres támogatást vállaltak.

Köszönjük szépen!

Figyelem, gyülekezetünk bankszámlaszáma megváltozott!
Miután hatóságilag jogi személlyé váltunk (BEJSZ), bankot váltottunk, OTP-bankszámunk lett.
Bankszámla-tulajdonos: Siófoki Baptista Gyülekezet
Bankszámlaszám: 11746029-26697172 (OTP)
Közleménybe írják be: Siófoki bérleményre

Felhívás!

Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha látjuk a sok aratnivalót, és nem látunk hozzá munkásokat, akkor jelentsük ezt a helyzetet az aratás Urának (Mt 9,37–38). Kérjük, hogy küldjön munkásokat a saját aratásába!

Neki vannak aratómunkásai Magyarországon. Ezért azzal a kéréssel fordulunk az ország testvériségéhez, hogy ha valakinek azt mondja az aratás Ura, hogy jöjjön Siófokra lelki munkát végezni, az jelentkezzen! Ideköltözhetnének egyének vagy családok, akik kiépítenék a gyermekmunkát, az ifjúsági szolgálatot, a dicsőítésvezetést, és missziós tűzzel segítenének a lélekmentésben. További információhoz elérhetőségem: +36 20 886 3627; rev.arpad@gmail.com.

Siófoki imakéréseink

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak velünk, hogy összegyűljön a hosszú távú bérleményhez szükséges összeg, és az Úr vezetése alapján találjunk egy imaházfunkcióra alkalmas bérleményt Siófokon! Adjon az Úr szabadulást a járvány okozta korlátozásokból, hogy beindulhasson a hívogatásos evangelizációnk! Küldjön az Úr munkásokat az ő aratásába!

Révész Árpád lelkipásztor