Bemerítések a hadadnádasdi körzetben

4168

2016 első hónapjaiban Isten gazdagon kiárasztotta ránk kegyelmét. Ez abban nyilvánult meg, hogy a nádasdi gyülekezet fiataljai közül sokan átadták az életüket az Úr Jézusnak. Nagy öröm volt a családokban és az egész gyülekezetben.

A megtérő bűnösök feletti örömöt átéltük aztán a széri gyülekezetben is. Ezzel párhuzamosan a kegyelem kiáradt a nádasdi romatelepen is, ahol újabb megtérők szereztek örömöt a mennyben és a földön is. Miután a közösség gyakorlásában és a tanításban is megtettük az első lépéseket, bemerítési ünnepek keretében pecsételték meg életüket és hitüket azok, akik a keskeny útra léptek.

Július 31-én került sor a bemerítésre Hadadnádasdon, amikor 18 fehérruhás tett bizonyságot hitéről és azon szándékáról, hogy Krisztus követője szeretne lenni egy életen át. Igehirdetéssel szolgált Király Tibor testvér a Jel 7,9–17 alapján. A délutáni istentiszteleten aratási ünnepet tartottunk. Hálát adtunk a fizikai és a lelki aratás bőségéért is. Jelen voltak és szolgáltak még Módi Miklós, Balog Ferenc és William Graham lelkipásztorok. Felemelő volt a sámsoni–hadadnádasdi összevont fúvóskar és a helybeli énekkar szolgálata is. A fenti képen balról jobbra, első sor: Módi Miklós lelkipásztor, Szabó Renáta, Szabó Erzsébet, Lakatos Nóra, Sipos Kriszta, Sipos Dávid, Lakatos Alex, Szabó Alpár, Szabó Kristóf, Kürti Bruno, Fazakas György lelkipásztor. Második sor: Kaszta Gáspár, Kasza Gedeon, Kaszta Roland, Lakatos Edward, Sipos Dániel, Papp Barnabás, Sipos Endre, Sipos Efraim, Vincze Benjámin, Király Tibor lelkipásztor.

Augusztus 14-én Szérben tartottunk bemerítési ünnepet. Ez volt az első alkalom, amikor a bem_szer_webszéri bemerítkezők ott helyben pecsételhették meg hitüket. Három fiatalnak adott Isten kegyelmet a megtérésre, ami nagy örömet jelentett az egész közösségnek. Igehirdetéssel Bodor Sándor lelkipásztor szolgált a Mt 28,18–20 alapján, kiemelve az Úr Jézus hatalmát, amint megnyilvánul a megváltásban és a megtartásban. Módi Miklós lelkipásztor szolgálata, valamint a hadadnádasdi énekkar és fúvószenekar is hozzájárult ahhoz, hogy áldásokkal gazdagodjon az ünneplő sokaság. A képen: Fazakas György lelkipásztor, Antal Tábita, Antal Ruth, Antal Orsolya

bem_nadasd_roma_webSzeptember 4-én ismét Hadadnádasdon mozdult meg a víz, amikor hét roma fehérruhás vallotta meg nyilvánosan, hogy új teremtésekké lettek Krisztusban. Együtt örültünk az örülőkkel, és hálát adtunk Istennek, személyválogatás nélküli szeretetéért. Az igehirdetés szolgálatát dr. Borzási István lelkipásztor végezte az ApCsel 11,1–18 alapján, akit elkísért a Krasznai Roma Gyülekezet énekkara is. Az a vágyunk, hogy Isten tartsa meg kegyelmében az új tagokat, és legyenek még sokan, akik az üdvösség útjára lépnek! A képen: dr. Borzási István lelkipásztor, Lakatos Tünde, Lakatos Klaudia, Lakatos Róbert, Lázár Erzsébet, Kerezsi Csilla, Ursan Gabriella, Ursan Elvis, Fazakas György lelkipásztor