Öröm van úgy a mennyben, mint a földön is, mert 2023. június 25-én megmozdult a parton a víz a nagyvarsányi baptista gyülekezetben. Vasárnap délelőtt 9.30-kor örömünnepre gyülekezett a körzet és a vendégek. Örömünk oka Molnár Anikó testvérnő hitvalló bemerítése volt.

Az igehirdetés szolgálatát Tóth Krisztián kisvárdai lelkipásztor testvér végezte a Róm 12,1–2 alapján: „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Anikó egy hosszabb bizonyságtételben beszámolt „tékozló fiúi” útjáról és Jézus Krisztus szabadító kegyelméről.

Ezt követően a gyülekezet lelkipásztora, Szólláth Imre testvér bemerítette őt hitének megvallása alapján.

Az első köszöntés Anikó édesanyja részéről hangzott el, aki arról beszélt, hogy a régiek elmúltak, és új jött létre.

Sebestyén Attila gyülekezetvezető testvér a 32. zsoltár gondolataival köszöntötte a közösség új tagját.

Kívánjuk, hogy testvérnőnk találja meg helyét és szolgálatát Jézus Krisztus nyájában.

v. Báruk


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció