„Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett” – hangzott az ének 2020. augusztus 2-án a nagyvarsányi imaház istentiszteletén, amikor öt fiatal, Sebestyén Viktória, Sebestyén Dorottya, Sebestyén Ádám, Vincze Balázs és Katona Dániel saját döntésük alapján elkötelezték magukat az Úr Jézus követésére és arra, hogy Isten családjához tartozzanak.

Az alkalmat, amelyen úrvacsorai közösségben is lehettünk egymással, Katona László nyugdíjas lelkipásztor vezette. Szólláth Imre Rudolf, gyülekezetünk lelkipásztora az alapigét két helyről, az 1Móz 3,22–24 és Jn 10,7–11 részekből választotta. Hangsúlyozta: a bemerítés az emberiség legnagyobb és legdrámaibb történetébe hív be minket. A bűneset az első emberpár bukásáról és az Édenből való kiűzésükről szólt. Jézus élete és kereszthalála által azonban van lehetőségünk az Édenbe való visszajutásra, az örök életre.

A bizonyságtételek sorát Vincze Balázs nyitotta. Isten először 2018-ban a kerületi gyerektáborban szólította meg őt, hogy hagyjon fel bűnös életével, fogadja el Jézus keresztáldozatát, és kövesse őt. Aznap este döntött úgy, hogy élni akar ezzel a kegyelemmel. A bemerítésre való elhívást a Debreceni Baptista Ifjúsági Konferencián értette meg, ahol elhatározta, hogy már nem akar egy helyben állni, meg szeretné tenni ezt a fontos lépést.

Sebestyén Viktória két, számára fontos tanítást emelt ki, mely elvezette őt a bemerítéshez. Az első az elveszett juhról szólt, mely történetből azt értette meg, hogy aki elveszett, az koldus és alamizsnából él. Másokra van utalva. Csendességében rájött, hogy ő is elveszett, és elhatározta, hogy már itt a földi létben is nem koldus, hanem a menny örököse szeretne lenni. A másik tanítás a bűnökről szólt, melyben arra hívták fel a figyelmét, hogy nem kell megvárnia, míg valami nagy bűnt követ el, hanem minden kisebbnek tűnő bűn is távol tartja őt az örök élettől. Ekkor hozta meg végleges döntését Krisztus mellett.

Sebestyén Dorottya a bemerítéshez vezető útját négy fontos eseményhez kötötte. Az első a 2016-os kerületi gyerektábor, ahol először értette meg, hogy mi a bűnbocsánat. Rájött, hogy életében már ő is sokszor hibázott, vétett mások, illetve saját maga ellen is. Ekkor döntött: szeretne változtatni, de ez a döntése csak rövid fellángolásnak bizonyult. A következő fontos esemény a 2018-as kerületi gyerektábor volt, amikor Pafkó Tamás lelkipásztor arra bátorította egy esti alkalom során, hogy ha a hívő ember felismeri, hogy bűnös, akkor nem szabad megállnia, hanem folyamatosan előre kell mennie. Habár újra megerősödött abban, hogy az Úr útján szeretne járni, mégis hamarosan úgy érezte, a sátán támadja és kísérti azzal, hogy ő önmagában kevés ahhoz, hogy ezen az úton járjon. Végső döntését a 2019-es kerületi gyerektáborban hozta meg, és attól kezdve tiszta szívvel és nagy örömmel szolgálta az Urat, és várta, hogy ezt az elhatározását meg tudja pecsételni a bemerítkezéssel.

Sebestyén Ádám megtérése szintén négy fontos eseményhez köthető. Az első a 2014-es kerületi gyerektábor, ekkor értette meg, mi is az a bűnbocsánat. A második a 2018-as kerületi gyerektábor, mikor megvallotta Istennek a bűneit, és eldöntötte, hogy végleg vele szeretné élni az életét. A bemerítésre való elhívást, Balázshoz hasonlóan, a 2019-es Debreceni Baptista Ifjúsági Konferencián értette meg. Ebben a döntésében erősítette meg őt a nyári gyerektábor is.

Katona Dániel bizonyságtételét úgy kezdte, hogy ő tudta, milyen életet kellene élnie, azonban úgy érezte, ráér még, hogy erre az útra lépjen. Egészen a 2018-as kerületi gyerektáborig így gondolkozott, ahol egyik alkalmon Jézus őt is megszólította, Dániel pedig engedett a hívásnak. Bemerítésre való elhívást a 2019-es táborban kapott. A következő időszakban új munkahelyre került, távol az otthonától, és sajnos az Úrtól is eltávolodott. Nagyon elveszettnek érezte magát, Istentől távol kerülve. Azonban egy konferencián Isten szólt hozzá, és megerősítette abban, hogy ő nem hagyta el, mellette van életének minden időszakában. Azt üzente Dánielnek, hogy ami eddig volt, azt engedje el, és ő ad neki egy sokkal szebb, új életet. A hívásnak engedve lerakta az Úr lábához a bűneit, a terheit, és szabad szívvel, örömmel éli napjait Istennel járva.

A bizonyságtételek után következett a fogadalomtétel, majd a bemerítés.

A kézrátételes áldó imádságokat avatott testvéreink végezték, ezzel is erősítve immár a gyülekezet tagjaivá váló fiatalokat.

Vincze Balázs