Bemerítés Gödöllőn

3794

Szeptember 18-án négy fiatal, Ponyi Réka, Szutor Karina, Hódi Krisztián és Boda Ruben állt a gyülekezet elé, hogy bizonyságot tegyen arról, miként értette meg velük Isten Szentlelke életre szólóan a jézusi szót: „Szükséges néktek újonnan születnetek.” (Jn 3,7)

Egyenként elmondták, hogy miként szólongatta őket az Úr: hol szelídebben, hol erőteljesebben, kit egyszerű, hétköznapinak tetsző módon, kit drasztikus, életveszélyes baleset által. Elmondták azt is, hogy a bűn okozta érzéketlenségük falát miként törte össze a Lélek, miként nyitotta meg a fülüket Krisztus sokszor hallott szavának meghallására, miként döntötte meg önmagukba vetett bizalmukat, hogy közben megerősítse bennük: a megváltás mindenestől a kegyelem műve. S végül örömmel tettek bizonyságot arról is, hogy az Úrtól kapott bűnbocsánat, újjászületés teljesen átformálta életüket a hétköznapi tettekig menően.

A hitvalló keresztség fölvétele előtt a Róm 6,1–11 alapján szólt Isten igéje, majd a bemerítést követően kézrátételes imádságban könyörögtünk az új hívőkért, amibe gyülekezetünk lelkipásztora mellett három fiatal nagyapja is bekapcsolódott.
Testvéreinknek mi sem kívánhatunk mást, mint az apostol: „Ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban!” (Róm 6,11)