Kezdőlap Szerzők Írta Kattáv

Kattáv

9 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

Bemerítés Gödöllőn

Szeptember 23-án a délelőtti istentisztelet keretében az Úr Jézus Krisztus rendelésének engedelmeskedve vette föl a hitvalló keresztséget Romfa János testvérünk, kinek életében az Ige és a Szentlélek munkája nyomán az újjászületés csodája már majd...

Bemerítés Gödöllőn

Egyedül Istené a dicsőség! Október 29-én a reformáció ötödik solájában kifejezett igazság állt előttünk a Jel 5 alapján, s ez az Istent dicsőítő szó fogalmazódott meg bennünk azért is, amit gyülekezetünk egyik fiataljának, Kovács Adrienn Herminának  az életében az isteni kegyelem elvégzett. Hívő szülők...

Gyermekbemutatás Gödöllőn

Gyülekezetünk ez évi hálaadó napján, október 8-án Mindeható Urunk sok-sok áldásáért köszönetet mondva azért is öröm töltötte be a szívünket, mert újabb kisgyermekkel ajándékozta meg a Fazekas családot és rajtuk keresztül a gyülezetet is. A...

Gyermekbemutatások Gödöllőn

Gyülekezetünkben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több család újabb gyermekáldásnak örülhetett, s velük együtt az egész közösség. Elsőként, július 16-án Merkl Panka Kinga bemutatására került sor. Érte a család régi barátja, Steiner József tahitótfalui...

Bemerítés Gödöllőn

Szeptember 18-án négy fiatal, Ponyi Réka, Szutor Karina, Hódi Krisztián és Boda Ruben állt a gyülekezet elé, hogy bizonyságot tegyen arról, miként értette meg velük Isten Szentlelke életre szólóan a jézusi szót: „Szükséges néktek...

Együtt hatvanöt éven át

A gödöllői gyülekezet őszi hálaadónapján, október 16-án nemcsak a mögöttünk levő esztendő áldásaira tekinthettünk vissza, hanem Szabó Miklós és felesége, szül. Nagy Julianna testvéreink örömében is osztozhattunk. Napra pontosan hatvanöt évvel ezelőtt álltak meg huszonéves...

Gyermekbemutatások Gödöllőn

A nyár végén és az ősz kezdetén ismét két kisgyermekért adtunk hálát Istenünknek, s kértük áldásának kiáradását mind az ő, mind szüleik életére. Augusztus 14-én Sebestyén Árpád és Anna hozták el harmadszülött fiúgyermeküket, Ágostont...

70. házassági évforduló

Május idusán kivételes ünnepe volt a Gödöllői Baptista Gyülekezetnek, mivel Szemán Jánossal és feleségével, Margitka testvérnőnkkel együtt adtunk hálát azért a hetven esztendőért, amit házasságukban Isten kegyelméből békességes szeretetben élhettek meg. A régi magyar nyelvhasználat...

Gyermekbemutatás Gödöllőn

Teremtő Urunknak hálát és dicsőséget adva volt együtt gyülekezetünk apraja-nagyja május 22-én, amikor Boros Gábor és Lilla testvéreink harmadik kislányukat hozták el Krisztus népe közé. Örömmel adtunk hálát az új életért, a megtartó kegyelemért,...
Iratkozzon fel hírlevelünkre!