Az első romhányi bemerítés

1332

Örömünnep volt a Romhányi Baptista Gyülekezetben 2013. december 15-én, amikor Szabó István bemerítéssel pecsételte meg döntését az Úr mellett.

Különleges volt ez az alkalom, hiszen ez volt az első olyan bemerítés közösségünk életében, mely során a romhányi megtérőt Romhány községben merítettünk be. Előző években bemerítési alkalmainkat körzetben lévő Felsőpetényi Baptista Gyülekezetben ünnepeltük. Ez alkalommal azonban a Romhány Művelődési Házban gyűltünk össze és kölcsönkapott mobil medence segítségével helyben kerülhetett sor a bemerítésre, így is nyitottabbá és elérhetőbbé téve ezt a falu lakói felé.  Szabó István hite megvallása jeléül, az Úr Jézus példáját követve bemerítkezett.

István nem hívő környezetben nőtt fel, ma nős, két fiú büszke édesapja. Az életében történő megpróbáltatások között egy gyülekezeti tagunk Boda Viktor hívására ellátogatott egy házi csoportos alkalomra. Nagyon megérintette őt az, hogy az emberek kézében Bibliák vannak és alkohol nélküli az összejövetel. Ezt követően folyamatosan eljárt a gyülekezeti alkalmainkra, majd egy alkalommal egy saját Bibliát kapott az egyik elöljárótól. Eleinte csak hozta a Bibliáját az istentiszteletekre, majd később a bizonyságtételek és a hiteles hívő életpéldák indították őt arra, hogy olvassa, tanulmányozza azt.

A gyülekezet által minden évben megrendezett Sátoros hét alkalmával imádkozott először István az Úrhoz, majd elkezdett a törekvők órájára járni. Végül a gyülekezeti csendes hétvégén határozta el, hogy elfogadja Jézust, mint Megváltóját. Azóta gyökeresen megváltozott az élete: Isten megszabadította őt félelmétől, bezártságától, káros szenvedélyeitől. Az istentiszteleten ifj. Hargas Gyula hirdette az igét, majd végezte a bemerítés szolgálatát. Utána kézrátételes imádsággal kértünk új testvérünk életére áldást. Hálásak vagyunk Istennek, hogy növekedhetett közösségünk újabb megtérővel!