A pünkösdi célgyűjtés elé

Pár szó a hatvani baptista imaházról

3435

Szeretett testvérem! Hatvanban van baptista imaház! De jó ezt leírni.

Amikor átutazol a városon, ha Pest felől jössz, akkor a Zagyva-híd után rögtön látni fogod jobb kéz felől. Nem hivalkodó, nem feltűnő, mégis domináns épülete a belvárosnak. Ugyan még rengeteg munka vár ránk, mire megtarthatjuk benne első hálaadó istentiszteletünket, de jogilag már az egyházunk tulajdona.

Sokan kérdezhetik: Mi szüksége van egy kicsi és új gyülekezetnek imaházra? Egy apró eklézsia bárhol elférne. Nem elhamarkodott vállalás ez részükről? Hadd válaszoljunk. Isten valóban nem kézzel emelt házakban lakik, hiába is keresnénk ott, annál inkább bennünk és mi őbenne. Eddig a Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskolában gyűltünk össze minden szerdán és vasárnap, ott tartottuk imaóráinkat és istentiszteleteinket, ahol szeretettel adtak helyet nekünk és fogadnak minket ezután is.

Mégis úgy érezzük, kell egy ház, ahol leülhetünk és csak Istenre figyelhetünk. Egy ház, amelynek egyetlen funkciója az imádság. Ahol ki tudjuk kapcsolni a külvilágot, el tudunk csendesedni. Ahová el tudjuk hívni azokat, akik keresik Jézust, akik tele vannak kétségekkel, akik szeretnék megtalálni azt a békét, amit mi már magunkénak tudhatunk. Ahol bármikor fogadhatunk téged is, ha erre jársz.

Lelkészünk mesélte, hogy Romániából hazafelé tartva egy kis településen jött keresztül, ahol a helyi baptista imaházban épp világítottak az ablakok, istentisztelet volt. Megállt, bement és beült az utolsó padsorba. Román nyelven folyt a prédikáció. Azt mondta, ugyan nem mindent értett belőle, mégis mintha otthon lett volna.

A mi imaházunk egy olyan hely, ahol te is otthon érzed magad. A történethez tartozik, hogy még nem teljesen a miénk. A pünkösdi célgyűjtés még előttünk van, aminek befolyó összege az ingatlan árába számoltatik. A teljes vételárnak még van híja. Szükség van az összefogásra, szükség van rád, hogy a térképen bejelölhessük Hatvant olyan helyként, ahol érdemes megállnod, ahol testvérekkel találkozhatsz.

Közös akarattal imádkozunk, hogy ez a célgyűjtés sikeres legyen, és hálát adunk az Úrnak, hogy eddig is vezetett minket. Mert a Biblia minden szava életre kel és bizonyságul szolgál nekünk.

„Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19)

Áldjon meg téged az Úr!

A Hatvani Baptista Gyülekezet nevében:
Pál Tamás

A célgyűjtés adományai a következő számlaszámra küldhetők:
Magyarországi Baptista Egyház, KDB Bank (Magyarország) Zrt. 13555555-11111111-11111111, a közleménybe írjuk be: „Hatvani imaházvásárlás”.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció