A hónap témája 2018. februárban: Krisztus rajtunk keresztül erősíti a házasságot, a családot

2171

A hónap igéje

„Ő majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvösséget szerez.” (ApCsel 11,14)

A hónap gondolata

A Biblia tanúsága szerint Isten a teremtéstől kezdve az embert férfinak és nőnek teremti, hogy egységben élve szaporodjanak, betöltve a földet gazdái legyenek annak és a rajta levőknek. Ezt a feladatát az ember koronként és kultúránként alapvetően a családon keresztül valósítja meg. Ezen keresztül építi a nagyobb közösséget, népe társadalmát.

Egészséges társadalmat tehát nem az egészséges egyének sora hoz létre, hanem az egészséges családok. Ebben az évben – a családok évében – hazánkban különösen is nagy hangsúlyt kap a családi életre való figyelés. A család az, amely az egyén számára csecsemőkortól kezdve közvetíti a nagy közösség, a társadalom értékeit, erkölcsét, hagyományát és elvárásait. A családnélküliség a benne levők számára a legtöbb betegség gyógyulása szempontjából hátrányos kockázati tényező. Viszont még súlyosabb kockázati tényező azoknál, akik a családból kiesnek.

A család funkciói közé tartozik a gyermekvállalás, a közös gazdálkodás, az utódok szocializációja (közösségbe nevelése), tagjai életének – különösen is személyiségének – támogatása és fejlődésének segítése, és az öregedő tagjairól való gondoskodás. A család tagjainak szerepeiben a kultúra változásával párhuzamosan jelentős átrendeződés zajlik. Az ehhez való alkalmazkodást alapvetően segíti annak tudatosítása, hogy a Szentírás szerint a nő-férfi házastársi kapcsolatban elsődlegesebb az egymás iránti viszonyulás és magatartás, mintsem a szerepfelosztás. Olykor a keresztény házasságról való tanításokban sajnos ezt a sorrendet megfordítják, mintha a megfelelő szerepek képesek lennének aztán a kívánatos jó viszonyulást kialakítani. Óriási tévedés.

Sajnos a család bántására, nyomorítására is lehet a benne levő egyéneknek. Sok családban nem kapnak elegendő szeretetet és gondoskodást a tagjai: házastársak, gyermekek és szülők. Néhol egyenesen mérgező a családi légkör vagy valamelyik szülő magatartása, ahonnan számtalan identitászavaros, agresszív, antiszociális és lelkileg beteg gyermek indul az életbe tovább mérgezve környezetét, majd felnőttkorában az egész társadalmat is.

Igaza van a régi mondásnak, miszerint „a lélek békéjének és harmóniájának sugárzása varázsolja széppé az embert. Az embernek ez a szépsége teremt összhangot a házban. Az otthon ilyen összhangja teremt rendet a társadalomban. S ha az országban rend honol, béke köszönt a világra.”

Ahogyan az egész élettel kapcsolatosan Jézus Krisztus is elsődlegesen a szeretet kettős parancsát hangsúlyozza, nem pedig a tennivalókat és a szerepeket – amelyek mindig változnak –, ugyanúgy igaz ez a családi életre is. Csak így lesz üdvössége, igazi isteni jólléte a ház népének.

A hónap kérdése

Hogyan és mivel tudom segíteni családtagjaim lelkének és személyiségének fejlődését?

A hónap imája

Mennyei Atyánk, köszönjük a család ajándékát neked. Segítsd a házaspárokat, hogy megőrizzék a másik szeretetben való szolgálatának készségét. Gyermekeik és fiataljaik szívét pedig nyisd meg a hitre, hogy növekedjenek igazi emberségükben. Ámen.