Családi Szolgálat

3345

A baptista közösség által életre hívott és működtetett szolgálat, mely a családok között tevékenykedik. Felvállalt célja, hogy erős, tudatos, valamint biblikusan élő és gondolkodó házaspárokat és családokat építsen.

Meggyőződésünk, hogy rajtuk keresztül tudunk leginkább pozitív hatással lenni a környezetünkre, amelynek égető szüksége van ezekre a keresztény értékekre.

Honlap

www.csaszol.baptist.hu

Értékeink a Családi Szolgálat, MBE szolgálatában

Preventív hangsúly

A Családi Szolgálat valamennyi területén arra törekszik, hogy tanításával, eseményeivel, inspiráló eszközeivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a keresztény házasságok és családok ne kerüljenek krízishelyzetekbe. Üzenetünk, tevékenységeink és erőforrásaink nagyobbik hányada ebbe az irányba mutat.

Gyakorlatorientált

Miközben törekszünk arra, hogy szolgálatunk erős bibliai és elméleti alapokon álljon, célunk, hogy a házasságoknak és családoknak a mindennapi életben alkalmazható, gyakorlati ismeretet, eszközöket és módszereket adjunk át.

Elkötelezettség az életváltoztatásra

Szolgálatunk nemcsak tájékoztatni akar, hanem meggyőződéséből és felhatalmazásából fakadóan arra törekszik, hogy a házasságokban és a családokban kézzelfogható életváltozások történjenek. Ennek érdekében tanításaink a valósággal szembesítők. Őszintén feltárjuk a jelent, megmutatjuk, hogy Isten igazsága alapján hová lehetne eljutni, és gyakorlatiasan megmutatjuk, mit kell tenni azért, hogy az ígéret valóra válhasson.

Átadhatóság

Fontos számunkra, hogy koncepcióink, tanításaink és eszközeink mások számára is elérhetők és használhatók legyenek. Igyekszünk mindent úgy fejleszteni, hogy könnyen érthető és adaptálható legyen. Így hatásunk és a szolgálat jövője nincs a munkatársak személyéhez kötve.

Minőségi eszközök használata

Szolgálatunk elkötelezett a legfrissebb szakmai és kommunikációs eredmények, módszerek és eszközök megismerésében és magas szintű alkalmazásában.

Jövőbe mutató, innovatív

Megközelítésünk proaktív. A jelen kihívásain túl kezdeményezően megszólítjuk azokat a folyamatokat, amelyek a jövő házasságait, családjait, gyülekezeteit formálják. Tartalmilag és formailag is ennek megfelelő, folyamatos frissítésre törekszünk.

Folyamatos szakmai fejlődés

Elkötelezettek vagyunk, hogy munkatársaink folyamatosan fejlődjenek szakmailag, és elvárjuk, hogy felkészülten, naprakészen szolgáljanak.

Bibliai megalapozottság

Szolgálatunk valamennyi területének végső tekintélye a Biblia. A kapcsolódó szakterületek eredményeit és módszereit is ennek fényében értékeljük és alkalmazzuk.

Csapatként dolgozunk

Akár a szolgálat egészére, akár annak területeire nézve felismerjük, elismerjük és használjuk azokat az egyedi ajándékokat, adottságokat, amelyekkel Isten az egyes munkatársakat megajándékozta. Ez dinamikus együttműködést, kölcsönös megértést és tiszteletet, készséges odaadást szül a munkatársi csapatban, amelyek hatékonnyá teszik a munkánkat.

Elszámoltathatóság

Munkatársaink egyéni felelősséggel tartoznak személyes életük, házasságuk és családjuk Isten szerinti vezetéséért. Készségesek vagyunk arra is, hogy egymás iránti felelősségünket gyakoroljuk, a bibliai keretek között intjük és buzdítjuk egymást.

Az eddig elvégzett munka

2007 óta a Családi Szolgálat munkatársaiként számos meghívásnak tettünk eleget. Országosan több mint 40 gyülekezetben, a határon túl pedig közel tíz magyar baptista gyülekezetben vagy rendezvényen szolgáltunk. Más felekezetek is több alkalommal igénybe vették szolgálatukat. Különböző témákban tanítottunk, igyekeztünk felhívni a figyelmet a házasság, a családi élet és a gyereknevelés bibliai modelljeire és fontosságára.

Mindemellett kiemelt tevékenységként immár a hatodik nyáron tartottunk egyhetes házaspáros csendeshetet lelkipásztor házaspároknak. Eddig 62 lelkész házaspár vett részt ezeken a házasságépítő heteken.

A korábbi évek során bebizonyosodott, hogy a Családi Szolgálat fejlesztéséhez több energiára, hatékonyabb működésre van szükség. Tekintettel erre, a 2013. évben a szokásos tevékenységeinken túl a következő feladatokat végeztük el:

Újrafogalmaztuk küldetésünket és értékeinket.

Megalkottuk a Családi Szolgálat szolgálati mátrixát, vagyis kijelöltük a küldetésünkből fakadó munkaterületeket, és meghatároztuk azok tartalmát és hatáskörét. Ezzel kialakult a feladatunk elvégzéséhez szükséges új szolgálati struktúra.

Az előttünk álló feladatok

A 2013. év második felére világossá vált az is, hogy mivel nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú munkatársi gárda, küldetésünk és értékeink megtartása mellett jelentős változtatást kell végrehajtanunk működési elveinkben és gyakorlatunkban. Ez hatással lesz tevékenységeink jellegére és munkamódszereinkre is.

A szolgálati mátrixot szem előtt tartva az egyes munkaterületekhez széles körben alkalmazható eszközöket és eseményeket dolgozunk ki vagy keresünk, amelyeket helyi gyülekezetektől kezdve országos rendezvényekig lehet hasznosítani.

A munkatársi csapat fejlesztése helyett tehát ezen eszközök és események fejlesztése és elterjesztése kerül a szolgálat középpontjába.

Tudatosan törekszünk olyan partneri hálózat kiépítésére, amely segítségével megsokszorozhatjuk szolgálatunk hatását és eredményességét. Partnereinktől kérjük, hogy osztozzanak küldetésünkben és értékeinkben, de köztünk végzett szolgálatukat alapvetően saját erőforrásaikra és eszközeikre támaszkodva végezzék.