A hónap témája 2019. februárban: A család a közösségépítés helye

1600

A hónap igéje

Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz. Mal 3,24

A hónap témája

Minden család a házastársak egységére épül. Ebből nő ki a szülők és a gyermekek bizalmi kapcsolata, a testvérek összetartozás tudata, és erre épül a nagyszülők és unokák felhőtlen és generációkat átívelő, titkokat megosztó-őrző kapcsolata.

Kezdjük a házassággal. A házastársak egysége, több mint szövetség. A Szentírás lecsupaszítva ennyit állít róla: „És lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez!” Házasodni épp ezért azoknak érdemes, akik mernek egy közös titoknak neki vágni: készek és képesek eggyé válni nőként egy férfivel, férfiként egy nővel egész további életükre. Mert a végleges összetartozás, a szétválaszthatatlan közös élet nem pusztán döntés kérdése (csak annyiban, hogy elfogadjuk), nem akaraterő, nem megvalósítandó cél, hanem felismerés, rádöbbenés, megvilágosodás, egyszóval a feltárt, megmutatott, kinyilatkoztatott valóság elfogadása. A szerelem, a házasság épp ezért merő spiritualitás, mert egy másik emberi lényt helyez magában mindenek elé és fölé. Aki még képtelen erre, akiben ez még nincs ott, annak nem szabad komoly párkapcsolatot kezdeni, mert csak becsapja önmagát, vagy a másikat, vagy mindkettőjüket. A jó házasság alapja, az a tudás, hogy egyek vagyunk, és ennél egyek-ebb nem tudunk lenni. Alapja az a tisztelet, amely tudja, hogy nem az én tulajdonom, hanem örökre önálló lény. Alapja az a titokzatosság, hogy örök titok marad a másik, de mégis ki akarom kutatni. Alapja az a szeretet, hogy érte akarok élni, vigyázni akarok rá, gondoskodni akarok róla, boldoggá akarom tenni, céljainak lehetőséget akarok adni, gyermekeket akarok tőle (ha Isten megadja), vele együtt akarom az embereket megismerni, a világot jobbá tenni. Természetesen nagyon fontos, hogy közösen jó anyagi körülményeket biztosítsunk a családunknak, hogy karriert csináljunk, hogy kapcsolatokat építsünk, hogy tartozzunk családos barátokhoz és csoportokhoz, hogy haladjunk a világ fejlődésével, hogy tisztában legyünk a másik nem és a házasság bibliai és pszichológiai ismereteivel, törvényszerűségeivel, technikáival. Kétféle jó házasság van tehát: az egyiknek titkai vannak (szeretlek, mert szeretlek, és nem tudom miért), a másiknak receptjei. Akiknek viszont titkaik vannak, boldogabbak lesznek, mint akik csak a jól működő házasság receptjét találták meg. Mert nincs igazi boldogság ámulat, csodálkozás és meglepettség nélkül.

A gyermekeknek ilyen házassági alapokon a legjobb megszületni. Hiszen közismert, hogy a szülők azzal adhatnak a legtöbbet a gyermekeiknek, ha egymást kimondhatatlanul szeretik, és a gyermek ebből tapasztal valamit magán is. Ez fejleszti ki a gyermekben azt az ősbizalmat, azt a harmóniát, amellyel felnőve egészségesen kapcsolódik és illeszkedik majd a kisebb-nagyobb közösségeibe. Enélkül vagy szolidabban vagy nyíltabban hajlamos már kamasz korától az aszociális vagy szociopata viselkedésre. A kor munkával, szabadidővel és fogyasztással kapcsolatos gyakorlata minden igyekezettel gátolni próbálja, hogy a szülők minél több időt együtt töltsenek a gyermekükkel. Sok kamaszgyermek szülője keresi kétségbeesetten annak módját, hogyan kerülhetne közelebb gyermekéhez egy-egy probléma idején. Természetesen fontosak a gyermeknevelési tanítások, a jó könyvek, a jó előadások, melyek széles ismeretet biztosítanak akkor, ha van együttlét. Mert folyamatos együttlét nélkül csak gyermekeink maradnak, de nem válnak tanítványainkká, olyan emberekké, amivé formálni igyekszünk őket. „Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz.” – olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. Az együtt járás kifejezés a sokféle módon közösen töltött időre utal. Ha van együttlét, akkor van bizalom, akkor van őszinteség, akkor van szeretet és van hatás. Az anya és az apa elsődleges feladata, hogy minél több időt együtt legyen a gyermekével otthon, a vásárláskor, az ügyek intézésekor, a munkahelyén (ha ez lehetséges), a baráti körében, a hobbiját űzve, a gyülekezetben, gyermeke iskolájában: egyszóval amennyit csak lehet. Nincs plafon, határ.

A testvérek ilyen családi körben természetesen viszonyulnak és osztoznak a családi élet apró-cseprő és kiemelkedő dolgaiban egyaránt. A szülők kezdetektől együtt mozgatják a családot, és ez a gyermekek számára természetessé válik nagyobb korukban is: hogy elmenjenek egymás meccsére, koncertjére, versenyére, baráti körébe, stb. Ha vannak is rivalizálások, olykor veszekedések is közöttük (ami természetes a hely- és pozíciókeresés időszakában), ezek sosem fogják elválasztani őket. Ilyen családban sosem alakul ki olyan irigykedés, amely felnőtt korban a vagyonon vagy más értékeken való vitákba torkoll, amely érdektelenné teszi a testvéreket egymás iránt. Ilyen családban sosincs a gyermekek között kedvenc, mert az apa számára anya, anya számára pedig apa a kedvenc. „Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” – mondja a zsoltáros. Ennek a testvéri egyetértésnek a titka: a szülők szocializálják jól vagy rosszul egymáshoz a gyermekeket. És ha az egymás iránti szerelmük nem elég erős és elsődleges, akkor szinte biztos kialakul a hosszú távú testvéri konfliktus.

Ilyen családokban a nagyszülők és az unokák kapcsolata gazdagítja az unokák lelkét, kiegyensúlyozottá teszi a generációk egymás felé fordulását. Nem veszik át a szülők szerepét, hisz ahol ez megtörténik, ott el van lopva a szülők és a gyermekek kapcsolatából valami lényeges, valami pótolhatatlan. A nagyszülőknek nagyon kell vigyázni ma arra, hogy az ő jelenlétük nehogy erősebb legyen az unokák életében, mint a szülőké. Ahol a nagyszülők ezt megértik és élik, ott jó kovászai lesznek a nagycsalád egyszerre szabad és egymáshoz ragaszkodó élő szervezetének. Ott jóízűek lesznek a beszélgetések akár a nagyszülői, akár a szülői háznál vannak. Ott egyik generáció sem uralja le a másikat, hanem szeretettel fordulnak a gyermekek a szüleik, nagyszüleik felé, a szülők a gyermekek és a nagyszülők felé, a nagyszülők pedig gyermekeik és unokáik felé. Erről prófétált Malakiás, amit Jézus Krisztus által a Szentlélek munkál minden családban azoknak, akik nyitottak rá.

A hónap kérdései

Tart-e még a szerelem a házasságotokban? Ha nem, hogyan tudnád újraéleszteni?

Van-e sok-sok időd a gyermekeidre? Van-e olyan, ami fontosabb annál?

Ha nagyszülő vagy, látod-e életed jó vagy rossz gyümölcsét? Hogyan tudod megőrizni vagy javítani?

A hónap imája

Atyám, őrizd és óvd a bajtól azokat, akik a szeretteim! Segíts vigyáznom rájuk, segítenem őket! Segíts vigyáznom magamra, hogy minél jobb emberrel lehessenek együtt szeretteim napról napra. Őrizz meg magadnak bennünket. Ámen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció