Isten hívására válaszolni kell!

2261

Ismét megmozdult a bemerítőmedence vize a budapesti Wesselényi utcai gyülekezetben, és ez annak az eredménye, hogy Isten Szentlelke ma is élő és ható. Napjainkban is vannak olyanok, akik meghallják Isten hívó szavát, és válaszolnak életük odaszánásával. Így lett most két fővel gazdagabb a gyülekezet taglétszáma és – hisszük – az üdvözülők serege.

De amíg e földön élünk, Jézus követei vagyunk. Sok példát olvashatunk a Bibliában és hallhatunk napjainkban is a követővé válásról, a megtérésről.

Hogyan is lehet megtérni? Hogy kell azt csinálni? – vetődik fel sokakban a kérdés.

Az odaszánás a megtérés emberi oldala – ténylegesen ez a tennivalónk, de megbékélni Istennel csak azáltal lehet, hogy ő mindenkit hív erre.

A megtérés feltételeit Isten biztosítja számunkra. Elküldte a Fiát megváltóul.

Sokszor próbálunk megváltozni vagy mást megváltoztatni – de ez nem sikerül. Nincs hozzá hatalmunk. Csak Jézus Krisztus megváltása által tudunk megváltozni. Mint ahogy az ApCsel 16,14–15-ben Lídia is hallgatott a tanításra, vagyis megnyitotta szívét, félte az Istent, és háza népével bemerítkezett.

Isten hív és választ vár!

Akkor érezzük magunkat a legfeszültebbnek, ha nem vagyunk Istennel megfelelő kapcsolatban. Az etióp kincstárnok messzi földről érkezett azért, mert kereste Istent. És meghallva a szavát ő is válaszolt. Sokszor küld az életünkbe Isten olyan „Fülöp”-öket, akik segítenek megérteni Isten szavát.

Az istenkeresés jutalma az, hogy Isten megértést enged és ad számunkra. Lídia is megérthette Isten akaratát. Nem elég meghallgatni Isten üzenetét, hallgatni kell rá!
Nem mindig kapunk elsőre választ a kérdéseinkre, de visszatekintve az életünkre sokszor láthatjuk, hogy nem a „véletlen” műve volt, amit annak gondoltunk, hanem Isten óvó, szerető, gondoskodó kegyelme.

Isten a felvetett kérdéseinkre mindig választ ad, csak meg kell hallanunk.
Ha odaszánjuk magunkat Istennek, ha válaszolunk hívó szavára, ő újjászül.

Ezt élhette át nemrég Tiringer Orsolya és Dósa Bendegúz is, akik 2017. február 12-én a zsúfolásig megtelt imaházban léptek a bemerítőmedencébe, követve Jézus példáját.

Orsi 20 éves. Hívő családban, a pécsi gyülekezetben nőtt fel, de családja egyik ága révén más felekezet alkalmaira is rendszeresen jártak. Bizonyossá vált számára, hogy baptistaként szeretné megvallani a hitét. A jelenlegi baptista kollégiumi élet és a Wesselényi utcai gyülekezet is segítség volt számára, hogy Jézus követése mellett döntsön. Vallja, hogy a hit útja nem ott kezdődik, ahol megért mindent, hanem a Jézus Krisztus melletti döntéssel. Megtapasztalása, hogy a bibliaolvasás által válhat érzékenyebbé a bűn felismerésére, és juthat előbbre Isten megismerésében.

Bendi a helyi gyülekezetben nőtt fel egy négygyermekes hívő család legkisebb gyermekeként. A megtérés számára azt jelenti, hogy már van célja az életének. A hívó szót néhány éve egy gyülekezeti gyerektáborban hallotta meg először, és kész volt a követésre, de a bűneit nem tudta letenni, a kegyelmet nem tudta igazán felfogni. Következő lépésként egy Felház alkalmon szólt hozzá Isten, hogy döntenie kell. A kissé egoista romhalmaz életét Jézus építette újjá. Megtérése megbékélést hozott számára önmagával, a környezetével és Istennel. A cselekvő Isten vezeti az életét, benne bízik.

Az alkalmon Kübler János igehirdetését hallhattuk a fentebb leírt vázlat bővebb kifejtésével, mely meghallgatható a www.wessi.hu honlapon.

A sok ismerős, barát, érdeklődő ez alkalommal is hallhatta Isten hívó szavát. A bemerítkezőket köszöntötték a legutóbbi bemerítettek, és énekkel szolgált az érdi református ifjúság, akik közé Bendi jár heti rendszerességgel.

Az ének refrénje így szólt:

„Értem jött, rám talált, szeretve felkarolt engem.
Minden szív, minden száj vallja: Jézus az egyetlen.”
A bemerítési igék személyesen szóltak Orsihoz és Bendihez:
„Az Úrnak öröme a ti erősségetek.” „Szolgáljatok az Úrnak örömmel.”

További örömre és hálaadásra adott lehetőséget, hogy meghallgathattuk Kárász Kis Mónika bizonyságtételét, aki néhány éve merítkezett be, majd az élet eltávolította Istentől, de most visszatalált. Vele együtt is örültünk!

Az énekkar szolgálatai mellett a gyülekezet közös énekléssel vett részt az Isten dicsőítésében.

„Sok mill’jó angyal örvend és ujjong: / Egy bűnös megtért, hazatalált.
Ragyogó hajlék vár fönt a mennyben, / Ahol majd Jézus ad koronát.”