Sajtóközlemény

996

A Magyarországi Baptista Egyház a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ-szel közös konzorciumban sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása (EFOP-1.9.8-17) kiírásra.

A projekt címe: Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében. A szerződött támogatás összege: 270,3 millió forint. A támogatás mértéke: 100%. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 19. A projekt elsősorban a következő intézményekben valósul meg: Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Pécs; MBE Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, Kiskőrös; MBE Emmaus Idősek Otthona, Hajdúböszörmény; Gondviselés Háza Idősek Otthona, Hajdúböszörmény. A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ-t mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása. A hosszú távú célok a következő részcélokon keresztül valósulnak meg a teljesség igénye nélkül: hosszú távú szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kialakítása; a szakmai munkát megalapozó széles körű adminisztráció egységes alapokra való helyezése, elektronizálása; a szakmai munkánk módszereinek fejlesztése és új módszerek bevezetése a szükségletek figyelembevételével; a szervezet megújítása a felső és a középvezetők részére szervezett képzéseken keresztül; a szakmai dolgozók számára új ismeretek, készségek, képességek átadása; a hasonló vagy azonos profilú intézmények, illetve az ott folyó munka megismerése által a jó gyakorlatok beazonosítása és széles körű elterjesztése; a szerzett tapasztalatok alapján új módszerek, technikák kidolgozása, új kapcsolatok építése, civil szervezetekkel, más intézményekkel közös programok szervezése; a mindennapi szakmai munka folyamatos kontrolljának kialakítása a minőségi szolgáltatások és munkavégzés biztosításának érdekében. További információ: Varjú Lajos projektmenedzser, varju.lajos@baptist.hu.