Március 15. – Európa és Magyarország

1863
A szabad sajtó első nyomtatványainak kiosztása 1848 márczius 15-én Pesten.

Európa forrongott 171 évvel ezelőtt. Új gondolatok, eszmék, mozgalmak születtek, melyek meghatározták az akkori éveket, sőt az azóta eltelt évszázadokat. A Budapesten történtek nem elszigetelt események voltak, hanem szerves részét képezték az egész Európában zajló szellemi változási folyamatoknak. A magyar forradalom és szabadságharc eseményeibe is bekapcsolódott számtalan nemzet: lengyelek, szlovákok, románok, oroszok és mások.

Ma is nagyléptékű változások zajlanak Európában, és ma sem gondolhatjuk, hogy mindezektől függetleníthetjük magunkat. Ha a politikai, gazdasági, etnikai kérdésekről most nem is beszélünk, csak a lelki-szellemi és teológiai területet vesszük górcső alá, akkor is igaz a fenti állítás. Az európai baptistáknál, illetve az európai kereszténységben sokrétű és sokirányú változás zajlik.

Jelen van az Európán belüli migráció, azaz a hívők keleti, déli országokból a nyugati és északi országokba történő áttelepülése. Ennek részeként ma már számtalan lengyel, román, ukrán, orosz és más nemzetiségi közösség jött létre Angliában, Németországban, Norvégiában vagy Svédországban és másutt. Eközben a „kibocsátó” országok hívő közösségei apadnak vagy stagnálnak a gazdasági elvándorlások miatt.

Jelen van egy másik irányú mozgás is: a nyugati és skandináviai teológiai nézetek, életstílus és etikai gondolkodásmód importálódik Kelet-, illetve Közép-Európába. Mindez működik személyes kapcsolatok nélkül is, csupán az internet segítségével, hiszen egy globalizált világban élünk, és a jelen, valamint a jövendő nemzedék egyre jobban érti az angol nyelvet és más nagy világnyelveket.

Jelen van a keresztények között – nyugaton és keleten egyaránt – a törekvés, hogy hatékonyan és egyre szélesebb körben hirdessük, adjuk tovább az evangéliumot változó világunkban. Ugyanakkor világosan érzékelhető az evangélium átadása és megélése területén a megközelítési különbség a sok évtizede multikulturális országok kereszténysége és a „világ egyesült proletárjai” közül szabaddá lett népek hívői között.

Mindez felerősítette bennünk azt a törekvést, hogy itt, Közép-Európában össze kell fognunk, és felelősségünk, hogy egymást segítve, bátorítva hatással legyünk országaink és akár egész kontinensünk lelki-szellemi jövőjére. Ennek részeként kerül második alkalommal megszervezésre (most Lengyelországban, Varsóban) az ApCsel 1,8 közép-európai baptista konferencia, melyre Magyarországról is jelentős létszámban szeretnénk elmenni. A konferenciára várhatóan 10-12 országból érkeznek a baptista lelkipásztorok, lelkimunkások, hogy tapasztalatainkat megosszuk, kapcsolatokat építhessünk és erősíthessünk. A gyülekezetplántálók, a teológiai-bibliaiskolai képzésben levők, a szociális területen szolgálók, a kreatív evangelizációban vagy az ifjúsági munkában dolgozók és más szolgálati ágak kicserélik tapasztalataikat, és segítik egymást kontinensünk evangelizálásában.

„Isten határtalanul szeret. Európában is – rajtunk keresztül!”

– olvasom az íróasztalom egyik havi imakártyáján. Igen, hiszek Isten szeretetében, jobban, mint minden társadalmi-gazdasági-politikai változásban! Igen, hiszek abban, hogy ő munkálkodik ma is, és azt várom, hogy egyre jobban részesévé legyünk mindannyian az ő akaratának és terveinek. Itthon, Európában, bárhol a világon!

Áldott ünnepeket és munkás hétköznapokat!

Papp János
egyházelnök


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!