Könyvbemutató Rákosszentmihályon

Isten királysága – Amit Jézus hirdetett… és amiről mi elfeledkeztünk

964

2022. május 7-én Wayne Barrett könyvének magyarországi bemutatójára került sor a rákosszentmihályi imaházban. A beszélgetés riportere és az esemény moderátora Zs. Klesics Tünde író testvérünk volt, a professzionális fordítást Kriszt Éva biztosította.

A bemutatkozás során megismerhettük Wayne életét, szolgálatait és munkásságát, valamint a több mint három évtizedes kapcsolatát Magyarországgal és a magyar keresztényekkel.

A beszélgetés elsősorban a könyv szellemiségéről, Isten királyi uralmáról szólt. A szerző elmondta, hogy ez az uralom nem a napjainkban oly népszerű „jóléti evangéliumra”, nem is a fogyasztói társadalom elvárásaira épül, hanem a mindenható Isten akaratának megismeréséről és teljesítéséről szól. Wayne elővigyázatosságra intette a hallgatóságot az olyan igehirdetők kapcsán, akik biztos sikereket és prosperitást ígérnek a követőiknek.

A könyv megírásának fő indoka az volt, hogy számos keresztény életében tapasztalható az a tünet, hogy bár rendszeresen hallgatják és olvassák az Igét, azonban semmilyen hatással nincs az életvitelükre, mivel nem engedik, hogy a Szentlélek az Ige által formálja és megtisztítsa az életüket.

Az Isten uralma alatt lévő embereknek abban a tudatban kell élniük, hogy a mindenek felett uralkodó, teljhatalmú Teremtő az egyetlen, akinek a szava szent és kötelező érvényű az életükre vonatkozóan. Mindezt nehéz megértenie és elfogadnia a XXI. századi demokráciában élő embereknek. A fogyasztói társadalom hozzászoktatott bennünket ahhoz az érzéshez, hogy az „én véleményem”, az „én szavazatom” és az „én érdekem” a legfontosabb a világon.

Wayne Barrett könyve ebben a szellemiségben íródott és ebből a szempontból vizsgál olyan kulcsfontosságú igeszakaszokat és témákat, mint például a misszióparancs, a lelki ajándékok és az üdvösség kérdése. 

A könyv magyar kiadásának borítóján két, egymással ellentétes korona látható, amely kapcsán Wayne elmondta, hogy csak két hatalom létezik: Isten királyi uralma és a gonosz birodalma. Nincsen harmadik vagy negyedik lehetőség.

A könyv grafikai és tördelési munkáit Boltos Péter végezte, aki az interjút követő beszélgetés során örömének adott hangot a könyv lelkisége és témaválasztása kapcsán, egyúttal elmondta, hogy ez a könyv kiválóan alkalmas házi csoportok számára igetanulmányozás céljából.

Az alkalmon részt vett Wayne egyik fia, John is, akivel egy közös éneket adtak elő, ezzel is megörvendeztetve a hallgatóságot.

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget, amelyen a könyvdedikálásra és hosszas beszélgetésekre került sor.

Ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek, aki kész arra, hogy tükörbe nézzen lelkileg, illetve mindenkinek, aki engedi, hogy az Úr formálja és tisztogassa az életét. Ahogy Bolyki László a magyar kiadás előszavában írja a könyvről:

„Igen, óriási szükség van ma erre a prófétai hangra, amely a keresztény hit középpontjába a saját ágaskodó egónk helyett újra Jézus Krisztust helyezi. Amely Isten országát úgy mutatja be, ahogy arról egykor Jézus beszélt a tanítványainak.”

Az Isten királysága – Amit Jézus hirdetett… és amiről mi elfeledkeztünk című könyv megrendelhető az alábbi elérhetőségeken.

E-mail: megrendeles.konyv@gmail.com

Tel.: +36 20 379 3348

A könyv ára: 1500 Ft.

A könyvek eladásából származó bevétel – Wayne Barrett döntése alapján – teljes mértékben magyarországi missziós célokra kerül felhasználásra.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!