Kárpátaljai magyar baptisták

2949

Kárpátalja napjainkban Ukrajna része. Három országból is megközelíthető: Romániából, Magyarországról és Szlovákiából. A legmagasabb becsült száma az itt élő magyaroknak 150 000 fő. Magyarok legtöbben a határ menti falvakban élnek, a legnagyobb magyar közösség pedig Beregszászban található, ahol szinte még a város lakosságának fele (15 000 ember) magyarnak vallja magát.

A kárpátaljai magyar baptista missziónak több, mint 100 éves múltja van. Eddigi “aranykorát” pedig Stumpf Jenő lelkipásztor vezetése alatt élte. Akkor hatvannál is több kárpátaljai településen volt magyar nyelvű, baptista gyülekezet, házi közösség.

Napjainkban kárpátalján 10 településen van magyar baptista gyülekezet vagy házi közösség, ebből pedig 7 helyen van baptista imaház. A közel 200 fős közösséget 4 lelkipásztor és 3 missziómunkás pásztorolja.

Látásunk szerint Jézus Krisztus elhívott minket arra, hogy az élő Istenben való hitre és az élő Isten iránti engedelmességre hívjunk mindenkit abból az itt élő 150 000 magyarból, akik Istent csak vallási hagyományaik és hiedelmeik szűrőén keresztül ismerik, ugyanakkor személyes és valóságos kapcsolatuk nincs vele. Feladatunknak érezzük megtérésre hívni azokat, akik bár vallásosnak és keresztyénnek vallják magukat, mégsem élték át soha Isten bűnbocsánatát, megkötözöttségektől való szabadítását, Isten újjászülő kegyelmét és nem részesültek a Szent Szellem ajándékaiban.

Kárpátaljai magyar baptista misszió honlapja: http://karpataljaibaptista.info/

Kárpátaljai magyar baptista gyülekezetek címei:

Bene, 90261,
Beregújfalu, 90240,
Beregszász, 90200, Muzsai u. 13.
Gát, 90231,
Gát, 90231, (Roma Reménység Gyülekezet)
Gut, 90230,
Kígyós, 90243
Kisdobrony, 89464, Kossuth Lajos utca 8.
Rafajnaújfalu, 90225, Beregszászi utca
Zápszony, 90224, Sefcsenko u. 20,