„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”

A 127. zsoltárban olvashatjuk ezeket az igéket, és ezt a zsoltárt olvasta fel László Gábor rákoscsabai lelkipásztor, négy gyermek édesapja, a gyülekezet hálaadó napján egy új facsemete mellett állva.

A gyülekezet 2018-ban, a családok évében indította “babafa ültető” programját, ilyen módon is kifejezve háláját Istennek. Ekkor elültettek egy fát a családok éve tiszteletére, egyet a korábban született gyermekekért, egyet pedig az adott évben született gyermekekért név szerint is. Azóta minden évben egy újabb facsemetével bővül a gyülekezet Béthel alapítványának kertje, és a fák tövében egy-egy táblácskán olvashatóak az adott évben született kisbabák nevei.

Az idén elültetett fa a 2020-as év fája, a tatár juhar. Körülbelül 15-20 méter magasra nő meg, és akár 100-200 évig is élhet. Szerteágazó ágai jó búvóhelyül szolgálhatnak a madaraknak.

A fát a két édesapa ültette el és locsolta meg, majd imádságban is kifejezték hálájukat Istennek a piciny életekért. A jelenlévőkkel együtt énekben is Istent magasztaltuk.

“Szeretlek, ó, Uram, hálám szívemből fakad.
És éneklem, hogy áldott légy, Uram!”