Az év Spurgeon-díjasai

1561
Csaplár József az év egyik Spurgeon-díjasa

Csaplár József: Újpesten született 1935-ben vallásos református családba. Édesapja a második világháborút követően 1949-ig fogságban maradt, ezért a kommunista vezetők a családot kiköltöztették, így kerültek Győrbe a nagyszülőkhöz.

1956-ban gazdászként végzett, dolgozni kezdett, de a politikai körülmények miatt a forradalom idején külföldre menekült. Angliában telepedett le, ahol feleségül vette Wendy Jacksont. Öt gyermekkel és nyolc unokával áldotta meg őket Isten. Itt tért meg és merítkezett be feleségével együtt egy baptista gyülekezetben, ahol egyre több szolgálatot bíztak rá.

1986-ban az angol baptista szövetség vezetői Magyarországra küldték azzal a megbízással, hogy segítse a hazai baptista missziót. Az újpesti, a rákoshegyi, majd tíz évig a győri gyülekezet és körzet misszióját segítette evangélistaként eredményesen feleségével együtt. Ezután Pápára költöztek, ahol megalapították az első baptista gyülekezetet. Az utóbbi éveket a jánoshalmi missziónak szánták. Jelenleg a szabadkai baptista gyülekezetben prédikál, míg ereje engedi.

Magyarországon kívül hirdette Isten igéjét az USA-ban, a Szovjetunióban, majd felbomlása után Oroszországban és Ukrajnában.

Isten a magyar–brit baptista kapcsolatok megerősítésében, a Spurgeon-díj létrehozásában, gyülekezetek elindításában gyümölcstermő szolgálattal áldotta meg. Hálásan köszönjük és elismerjük szolgálatát, amit Istenért és népéért végzett. Krisztusi megbízatásáról így vall: „Az igazság az, úgy érzem, hogy semmit nem csináltam. Az Úr sok mindent tett, és néha hasznos voltam neki.”

Papp József

Papp József nyugalmazott lelkipásztor átveszi a Spurgeon-díjat
Papp József nyugalmazott lelkipásztor átveszi a Spurgeon-díjaturgeon-díj

Kondoroson hívő baptista családba született 1928. március 31-én. Lelkipásztorának, Hetényi Pálnak a szolgálata nyomán tért meg, és 1947 nyarán bemerítkezett. 1953-ban feleségül vette Gneth Arankát. Boldog házasságukat Isten négy gyermekkel, 15 unokával és eddig nyolc dédunokával áldotta meg.

Vass Ferenc országos ifjúsági titkár evangelizálása hatására 1958- ban a teológiára jelentkezett, s ezzel párhuzamosan az újonnan alakult velencei körzet lelkipásztorának hívta meg. Hosszú pályafutása alatt a következő gyülekezetekben, körzetekben szolgált feleségével együtt: Velence, Tordas, Gyúró, Pusztaszabolcs, Ercsi, Érd, Csákberény, Lajoskomárom, Dunaújváros, Komló, Borjád, Szajk, Békés, Gyulavári, Köröstarcsa, Bélmegyer, Kondoros, Szarvas, Tótkomlós, Orosháza, Csabacsűd, Csepel, Paks és körzete. Komlón és Békésen az ő vezetésével építettek imaházat. Békési szolgálata alatt a körösvidéki miszsziókerület elnöki feladatait is ellátta, és hosszú időn keresztül közegyházi munkát is végzett.

Lelkipásztori szolgálatát a személyes pásztorolás, valamint az alapos és életszerű igehirdetés jellemezte, amit kérve és kéretlenül, idősen és betegen is hűségesen végzett.

Családként is példaképei a közösségnek. Gyermekei és unokái is Jézus Krisztus követői. Hálásan köszönjük és elismerjük szolgálatát, amit Istenért és népéért végzett. Igaz rá Dániel próféta szava: „Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dán 12,3)