A Pécsi Baptista Gyülekezet óvodát nyit

1806

Régi vágyak teljesülnek 2016 őszén! Sok imádság, fáradozás és áldozatvállalás nyomán megalakult az óvoda, és a tervek szerint a Bokor u. 52. sz. alatt működő intézmény ez év szeptemberétől két csoportban fogadja majd a kis lurkókat.

A baptista gyülekezeteknek mindig is fontosak voltak a gyermekek. A Pécsi Baptista Gyülekezet a gyermekekkel való foglalkozásban felhalmozott évszázados tapasztalatait, és a mai munkatársak szakmai és emberi értékeit kamatoztatva már kilencedik éve a legkisebbekkel is törődik baba-mama klub formájában. Hétről hétre minden szerda délelőtt 15-20 anyuka tölti itt az idejét csöppségeivel együtt szakemberek irányításával (pedagógus, védőnő, gyermektanító…).

Évek óta ismétlődő kérdés a „ballagóikat” óvodába iratni szándékozó szülők között: „Nektek nincs óvodátok? Olyan szívesen járnánk hozzátok oviba!” S a kérés visszhangra talált. 2015. december 30-i dátummal megkaptuk a jogerős nyilvántartásba vételről szóló határozatot, megvan a Kishajó Baptista Óvoda.

Már hónapok óta folynak a kialakítás munkálatai. Az óvoda kialakításának munkáit a műszaki átalakítás nagy részével együtt a gyülekezet tagjai végzik rengeteg önkéntes munkát belefektetve. Hamarosan készen állunk arra, hogy a működési engedélyhez szükséges kérvény-csomagot benyújtsuk, hogy aztán az ovis beiratkozás idejére tárt karokkal és kapukkal várjuk a gyermekeket.

A fenntartó oldaláról összeállt egy pénzügyi, gazdasági és óvodapedagógiai szakembereket magában foglaló munkacsoport, mely kész támogatni az intézmény munkáját.

Az óvoda munkatársai pedig amellett, hogy szakmájuk kiválóságai, elkötelezett keresztény emberek is.

Mit nyújt a Kishajó Baptista Óvoda?

Családias, barátságos körülményeket tágas terekkel. A 32 éve elkészült impozáns épület belülről is megújul részleteiben, az óvoda berendezése pedig teljesen új lesz. Az utcákkal körülölelt terület füves, bőséges része áttekinthető, modern kerítéssel kerül leválasztásra. Árnyat adó fák mellett modern, új, a követelményeknek, a szülői és gyermeki igényeknek megfelelő játékok és egy kevés szilárd burkolatú rész is szolgálja majd a gyermekek mozgásigényét.

A keresztény elkötelezettségű és többéves tapasztalattal rendelkező óvónők és dajkák kiváló szakmaisággal fogják végezni nevelő munkájukat. Az intézmény baptista fenntartású, de a szakemberek felekezeti tanoktól független bibliai elveket építettek a pedagógiai programba. A fenntartó gyülekezet nem kötelez istentisztelet vagy más keresztény program látogatására, de felkínál gyermekek és családok számára is olyan rendezvényeket, amelyek keresztény szellemiség mellett emberi és szakmai segítséget is képesek nyújtani a résztvevők számára.

A fenntartó gyülekezet kulturális hagyományainak megfelelően az intézmény nyelvi és zenei foglalkozásokat is tervez a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve.

A gyülekezet elkötelezett az óvoda létrehozására és fenntartására. Mivel az óvodai neveléssel közfeladatot látunk el, állami finanszírozásra számít.

További információk az óvodával kapcsolatban: http://kishajoovoda.hu/a-pecsi-baptista-gyulekezet-ovodat-nyit/

Megosztás