1%-kal is sokat segíthetünk!

1251

Sajnos nem minden embertársunknak van reménye az eredményes és boldog élethez. Ehhez kellünk mi, hogy segítsünk nekik is.

Hány percre van szükségünk egy asztalnál ülve ahhoz, hogy eredményesen segítsünk embertársainknak kilátástalan életük megoldásában, valamint a gyülekezetek missziójának anyagi támogatásában? Összesen néhány percre. Hogyan? Úgy, hogy mi magunk és ismerőseink is a Magyarországi Baptista Egyháznak (technikai számunk: 0286) rendelkezünk adónk 1%-áról.

A tavalyi évben egyházunk és gyülekezeteink számára az 1%-os felajánlásokból befolyó összeg csökkent, és a felajánlók száma 29.359 főről 24.697 főre apadt.

Emiatt kisebb költségvetési keretből tudja az egyház támogatni a gyülekezeti munkákat és fejlesztéseket. Éppen ezért 2018. januártól fokozottan kell odafigyelni, hogy segítsük mindazokat, akik nekünk szeretnék felajánlani adójuk 1%-át.

Ezúton is számítunk az 1%-os kampány segítésével megbízott gyülekezeti önkéntesek aktivitására, hogy az istentiszteleti alkalmakon rendszeresen kérjék az adózó testvériséget a rendelkezői nyilatkozat kitöltésére és beküldésére, valamint a gyülekezet az ismeretségi körében is hívja fel az emberek figyelmét a baptistáknak való rendelkezés értelmére, hasznára.

Baptista sajtószolgálat

A NAV 2018-as tájékoztatása

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

forrás: www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Hogyan_rendelkezhet_20171221.html

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.

Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.

A NAV a honlapján közzétette azokat a civil szervezeteket (adószámmal, névvel és székhelycímmel), egyházakat és a kiemelt előirányzatot (2017-re vonatkozó technikai számmal), amelyeknek felajánlható az 1+1%.

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el.

Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el.

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

A rendelkezést benyújthatja:

  • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
  • bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1%-áról rendelkezni,
  • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az ön 1+1%-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
  • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
    • a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).

A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.

    • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Azt, hogy az ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti.

Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozatát újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig a 2018. évet követő években is figyelembe veszi a NAV.

A 2018. évben tett, módosításig vagy visszavonásig figyelembe vehető egyházi nyilatkozat legkorábban a 2019. évben módosítható vagy vonható vissza.