Tisztán és hallhatóan

1521

A sajtóban végzett munkásságának 50. jubileuma alkalmából a Baptista Kiadó gondozásában megjelent Marosi Nagy Lajos: Tisztán és hallhatóan című könyve.

Kapható a Baptista Könyvesboltban (1068 Bp. Benczúr u 31.) valamint megrendelhető a szerzőnél is (06-20-886-0370).” Már vasárnap Újpesten, a gyülekezeti könyvterjesztésben megvásárolható. Július 17-én pénteken 18 órakor pedig az újpesti baptista imaházban (Kassai u 26.) könyvbemutatót tartunk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Marosi Nagy Lajos első önálló kötetének margóra

Ne legyünk álszentek! Bizony hogy számon tartjuk éveink múlását! Ha előbb nem, legkésőbb a nyugdíjkorhatár előtti esztendőkben suhint meg mindenkit a földi lét végességének tudata. És akkortól az ember akaratlanul is nagyobb becsben tartja az évfordulókat. Keresztény hitben járva talán naponként hálát adunk ugyan Isten megtartó kegyelméért, ám az ilyen-olyan jubileumok, születésnapok bennünket is számvetésre késztetnek.

Boldog ember az, aki az Úr szőlőjében végzett munkájáról is számot adhat… Marosi Nagy Lajos újságíró, szerkesztő nem születésnapja, hanem publicisztikai munkásságának ötvenedik évfordulója alkalmából válogatta kötetbe különböző, főként egyházi sajtóorgánumokban megjelent írásait. S, hogy ez a válogatás „jó gyümölcsök” gyűjteménye, arról az újpesti imaházban július 17-én tartott bemutatón elhangzott méltatások is híven tanúskodtak.

A Tisztán és hallhatóan címmel megjelent könyv bemutatóját – a szokatlanul forró kánikula ellenére – félszáznál többen tisztelték meg jelenlétükkel. A szóban forgó kiadvány megítélése szempontjából ez természetesen lényegtelen, ám annál beszédesebben jelzi a baptista egyházban számos tisztséget betöltött (és betöltő) szerző iránti megbecsülést.

És elolvasva (vagy újraolvasva) a kötetbe került írásokat, rögvest érthetővé is válik, miért e köztisztelet. Mert bár irományai többségében a szerző igyekszik szerényen háttérben tartani önmagát (bemutatkozását is egyes szám harmadik személyben írja!), összességében meglehetős pontossággal rajzolódik ki egy elkötelezett, Istennek odaszánt életút. Ezzel együtt sem önéletrajz a Baptista Kiadó gondozásában közelmúltban megjelent gyűjtemény.

Az 1947-ben született Marosi Nagy Lajos nem csak magánéletének epizódjai, hanem a történelem (elsősorban az egyháztörténet) fejezetein keresztül is az evangéliumot közvetíti – tisztán és érthetően. Az antológia legnagyobb része pedig – a műfaji változatosság ellenére – tulajdonképpen a szó legjobb értelmében vett igehirdetés.

Bár a rendkívül esztétikus küllemű kötet írásainak egyike-másika el is hangzott áhítatok, konferenciák alkalmával, az olvasó mindvégig érzi, hogy a sokoldalúan tehetséges szerző elsősorban mégis zsurnaliszta. (Aligha véletlen, hogy számos titulusa közül Marosi leggyakrabban azt említi, hogy alapító tagja a Protestáns Újságírók Szövetségének.) Ha már utaltunk a könyvészeti erényekre, jegyezzük meg, hogy a borítóterv és az igényes tipográfiával végzett tördelés a szerző fiának, Nagy Rolandnak az „ajándéka”, míg a gondos korrektori közreműködés Szommer Hajnalka érdeme. Végezetül essék szó a kötet címadó írásáról.

A Tisztán és hallhatóan (Új Lant, 1995) a Biblikus gondolatok fejezetben olvasható, és a benne foglaltak méltán tekinthetők Marosi Nagy Lajos ars poeticájának. Komoly bizonyságtétel ez a tíz évvel ezelőtt, 1Kor 1,17-18 alapján született opusz, s ha most idézzük is az alapigét, a recenzensnek – a köszönet szaván túl – nem is lehet több mondandója: „Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje.”

T. Pintér Károly az Evangélikus Élet főszerkesztője


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!