„Légy hű mindhalálig…”

501

Hosszú idő után örömünnepre gyűltünk össze a Békéscsabai Baptista Gyülekezetben 2021. május 23-án, pünkösd napján. Felújított imaházunk végre megtelt ünneplő és érdeklődő testvérekkel. Örömünk kettősnek mondható, mert egyrészt – végre – a Covid után szabadabban lehet együtt közösségünk, másrészt pedig megmozdulhatott a mi gyülekezetünkben is a víz!

Egyetlen bemerítkezőnk Marton Virág testvérnőnk – aki kb. 6 hónapja vár türelmesen erre az eseményre –, fiatal kora (16 éves) ellenére kedves és megható bizonyságtételében részletesen elemezte a szülei megtérése utáni lelki korszakát, hogyan érintette őt különösen édesapja megtérése és bemerítkezése, hogyan vezette őt a Szentlélek, hogy letegye terhét, hogy megszabaduljon. Jézus Krisztus a megoldás mindenre. Ha elesik, ő az, aki felsegíti, ő az, aki megbocsát, ő az, aki utat mutat. Döntése után lelkipásztorának, Takács Zoltán testvérnek mondta el gondolatait, majd a gyülekezet előtt is bizonyságot tett, és a továbbiakban hiszi, hogy az Úr Jézus tovább fogja formálni a mások felé való szolgálatban is.

Ünnepségünkön Merényi Zoltán gyulai lelkipásztor testvér szolgált az igével az Ef 5,15–20 igeversek alapján, összekapcsolva a pünkösd és a bemerítkezés eseményeit, és Moody, a híres prédikátor fiatal pásztoroknak adott tanácsát idézte, miszerint beszéljenek sokat a megtérésről, továbbá arról, hogyan lehet telve az életük Szentlélekkel.

Mindennap megújuló erőforrásra van szükségünk, mert lankadunk, mint ahogy Ézsaiásnál is olvashatjuk: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is…”

A tűz, mely éberen tart, Istentől jön, az Ige táplálja, továbbá az ima, a közösség, a szolgálat. Nemcsak a bemerítkező testvérünk számára tette fel a kérdést: „Mi az Úr akarata?”, hanem mindannyiunknak. Legyünk telve Szentlélekkel, mert akkor semmi idegen nem férkőzik be a szívünkbe. A bemerítés szolgálatát gyülekezetünk lelkipásztora, Takács Zoltán testvér végezte el.

Marton Virág újonnan bemerített testvérünket gyülekezetvezetőnk, Bálint József testvér köszöntötte egy Bibliával, majd a békéscsabai ifjúság nevében ifj. Takács Zoltán testvér mondta el kedves szavait. A Marton család több énekkel örvendezett az Úr előtt. Bizonyságtétel, majd a gyulai gyülekezet ifjúságának köszöntése hangzott el.

Régen vártuk már ezt a kedves alkalmat, melyet szeretetvendégséggel zártunk. S. D. G.