Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről

A Baptista500 előrendezvénye a BTA-n

712

2022. június 7-én került bemutatásra az az irodalom- és vallástörténeti kuriózumnak számító kiadvány, amely hármas összefogásban, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyarországi Baptista Egyház közös projektjének keretében jelenhetett meg. A Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről című kiadvány tartalmazza a XVI. századi flandriai anabaptisták iratának Dávid Ferenc által magyar nyelven kiadott fakszimile lapjait, és az 1570-ben megjelent kötet borítóját is láthatjuk.

Az eredeti XVI. századi mű magyar szövege alapján a karakter szerinti és az értelmező szövegátiratot Kelemen Sándor Tomi készítette. A kötet előszavát dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora írta. A kiadvány megjelenését konzultációkkal segítette prof. dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, dr. Boka László irodalomtörténész és Tóth Gábor, az MTA KIK könyvtárosa. Egyháztörténeti szakértők is segítették ezt a munkát: Szebeni Olivér, dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, aki egyben az egyház Történelmi Bizottságának elnöke, és Bereczki Lajos, a Baptista Levéltár igazgatója. A kötet megjelenését kezdettől fogva támogatta Papp János, egyházunk elnöke.

Miért fontos számunkra ez a mai Belgium területén lévő valamikori flandriai anabaptista irat a hitvalló keresztségről, amely előbb németre, majd onnan magyar nyelvre lett lefordítva? Azért, mert nemcsak az anabaptistákat, hanem a mi baptista közösségünket is erősen meghatározza a lelkiismereti szabadság kérdése. Az anabaptistáknál is látjuk, hogy hangsúlyos volt a saját hit alapján történő döntés a megkeresztelkedésről, bemerítkezésről.

Háló Gyula, a Baptista500 jubileumi emlékév koordinátora köszönti a jelenlévőket

Papp János, egyházunk elnöke bevezető gondolataiban méltatta a kötetet, örömünnepnek nevezte a megjelenést, mivel egy, a hiteleinktől származó érték közkinccsé lett, és immár megismerhető a mai hívők és a nem hívők számára egyaránt. Köszönetét fejezte ki a szerkesztő, a védnökök, a lektorok, a szakértők és minden munkatárs nagyszerű segítségéért, a kitartó, magas színvonalú és hiánypótló szolgálatukért. Mi, az anabaptisták örökségének mai gondozói, értékeiknek bizonyos értelemben letéteményesei felelősséggel tartozunk az ő küzdelmes és vérrel írott hitvallásuk nyomán örökül hagyott dolgokért.

Ez a könyvbemutató a jövő év beharangozása is egyben. A magyar baptisták közmegegyezéssel 1523-at fogadták el az anabaptista misszió megjelenési évének a Kárpát-medencében. Ehhez a fontos évfordulóhoz érkezünk el a következő esztendőben.

Ezt követően prof. dr. Monok István, az MTA KIK főigazgatója előadásában beszélt a könyv születésének művelődéstörténeti korszakáról. Kitért arra, hogy mit jelent a keresztény Európa, és hogy a mai történések megértéséhez mindig vissza kell nyúlnunk a történelemhez.

Dr. Boka László irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa előadásában a könyv megjelenéséhez vezető útról, annak hátteréről beszélt, betekintést engedve abba, hogyan zajlik egy-egy ilyen jellegű kutatás a megjelenésig.

A BTA rektora, dr. Mészáros Kálmán zárszavában elmondta, ez a 452 évvel ezelőtt nyomtatásban magyar nyelven megjelent mű óriási jelentőségű. Nemcsak nekünk, baptistáknak, akik ápoljuk elődeink hagyományát és történelmi kincseit, hanem hitünk és magyarságunk szempontjából is.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!