Kölcsönhatásban a világgal

1364

Néha a kereszténység kullog a környezetében történő változások után. A kereszténység akkor válik erőteljessé, ha interakcióban van a világgal. Amikor a világban egy keresztény helyesen van jelen, akkor kialakul egy kölcsönhatás, egy egészséges interakció. Nem lehet az Istent hatalmi helyzetből képviselni ebben a világban, csak jelenlét által. Ott kell lenni, ahol szenved a világ, ahol beteg a világ, mert ezt csinálta az Isten Fia is.

Túl sok a program, és túl kevés a jelenlét. A programoknak addig van létjogosultsága, míg a jelenlétet erősítik ebben a világban.

Alapigék: Jn 17:15-17, Róm 12:1-2, 1Jn 2:15-17