EBF gyűlés az Ararát alatt

1795

Az Európai Baptista Föderáció (EBF) az idén Örményország fővárosában, Jerevánban szervezte meg évi közgyűlését.

A mi Szövetségünket ezen a Tanácsülésen Pardi Félix elnök testvér és alulírott képviselte. Velünk volt még Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor is, aki személyes érdekeltségből jött velünk, ugyanis nagyon vágyott egyszer eljutni Örményországba. Jereván nagyon közel van az örmény-török határhoz, amelynek túloldalán ott van az Ararát hegy, ahol Nóé bárkája megfeneklett. Sajnos, a két ország között jelenleg le van zárva a határ, főleg azért, mert az első világháború idején a törökök lemészároltak kb. másfél millió örményt, amely népirtást viszont a törökök ma sem ismernek el. Emiatt a két ország között ma sincs diplomáciai kapcsolat.

A Tanácsülésen számos beszámoló hangzott el. Ennek kapcsán először Asatur Nahapetyan (az EBF leköszönő elnöke) és Tony Peck (az EBF főtitkára) által arra lettünk bátorítva, hogy a Biblia mellett igyekezzünk részletesen megismerni a posztmodern kort is, hiszen Krisztus most ezekben a napokban akarja tovább vinni az Isten országának ügyét.

Ian Bunce, az EBF Misszió és Evangelizáció Szakosztály vezetője szerint az elmúlt tizenöt év alatt (2002-2017) az EBF összesen 220 gyülekezet-plántálót támogatott 25 különböző európai országban. A visszajelzé- sek szerint ez időszak alatt több ezer elveszett ember jutott hitre az említett missziómunkások által. (Ezen gyülekezetplántálók között voltak a mi Szövetségünkhöz tartozó testvérek is – a szerző megj.).

Daniel Trusiewicz, az EBF misszió-koordinátora rámutatott, hogy a statisztikák szerint az európai baptisták száma Kelet-Európában csökken a legjobban. Ennek két oka lehet: a hívők nyugatra történő elköltözése (emigráció), valamint a helybéli hívők missziójának hiánya. Kiemelte, hogy az imádság és az igehirdetés folytatása közben új stratégiát és kreatív módszereket is fontolóra kellene vennünk annak érdekében, hogy az örök érvényű evangéliumot megismertessük a körülöttünk levő emberekkel.

Meghallgattuk Igor Bandura testvért, az Ukrajnai Baptista Unió alelnökét, aki beszámolt arról, hogy már kb. 3 éve tart a háború Oroszország és Ukrajna között, ami számos katona és civil ember életét követelte. Volt egy olyan baptista katona, aki az Újszövetséggel a ruhája alatt halt meg, és amikor azt kiemelték a zsebéből, a Márk evangéliumához volt kinyitva és hátrahajtva, ahol Jézusnak a következő szava volt bekeretezve: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” (Márk 8:50).

A Bagdadból érkező lelkipásztorok bizonyságot tettek az evangélium terjedéséről Irakban, és az ISIS által sújtott területekről elmenekült szunnita muzulmánok hitre jutásáról, valamint azok befogadásáról az iraki baptisták által. Később megtudtuk azt is, hogy az ISIS elől 2014-2017 között Törökországban menekült arabok közül kb. félmillió migráns lepte meg csupán Szmirna (mai Izmir) városát. Ezek közül sokan ellátogattak a baptista gyülekezetbe is – életükben először. A török baptisták ugyanakkor missziót kezdtek a kakajeszi népcsoport között is, ami egy újabb előrelépést jelent az evangélium nélküli nemzetek elérésében.

Libanon fővárosában, Bejrútban működik az Arab Baptista Teológiai Szeminárium, ahol jelenleg 35 teológus tanul a nappali tagozaton, és 50 diák a levelező tagozaton. Ennek egyik legfőbb kihatása az, hogy az olyan muzulmán országokból, mint Marokkó, Irán és Nigéria, hallgatók érkeznek, és a képzés után ugyanoda szándékoznak visszatérni, hogy majd hazájukban terjesszék az evangéliumot.

Bejrútban Baptista Iskola is van, amit az amerikaiak nyitottak meg korábban, s ahol nagyon sok arab gyerek tanul. A diákok 85 %-a muzulmán, akik a heti kötelező kápolna kapcsán rendszeresen hallanak Jézusról. A gyerekek közötti szolgálat nagyon vonzó lett a migránstáborokban is, mivel a libanoni hívők tanítani kezdték a migránsokat az angol és arab nyelvre, amellyel egyidejűleg folyik a keresztyén bizonyságtétel is.

Meglepő volt hallani, hogy a lebanoni baptisták nem csak az országban élő szíriai migránsok ezreit próbálják elérni az evangéliummal, hanem missziót kezdeményeztek Németországban is, hogy az ottani arab migránsok hitre jutásán munkálkodjanak. Amennyiben az Úr ajtót nyit az Európába jutott migránsoknak a hitre, remélhetőleg azok közül egyesek visszatérnek az eredeti országaikba missziózni.

Papp János testvér, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke felszólalásában kiállt amellett, hogy az EBF erősítse meg újra a 2010-ben Rómában elfogadott Állásfoglalás-t, miszerint a biblikus házasság egy férfi és egy nő között jön létre. Szíverősítő, hogy az említett kérdésben az EBF Tanácsülése ismét kiállt az egy férfi és egy nő közötti házasság mellett.

Az EBF új alelnöke az észtországi Meego Remmel lett, aki keresztyén etikát tanít több teológiai intézményben. Két év múlva ő lesz az EBF elnöke. Otniel Bunaciu bukaresti lelkipásztor testvért pedig kinevezték tanárnak az Amszterdamban működő Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumában (IBTSC), aminek szintén örvendünk. A megválasztott új vezető testvérek életére Urunk gazdag áldását kívánjuk.

Borzási Pál

Forrás: http://www.rmbgysz.ro/hir/ebf-gyules-az-ararat-alatt