Dr. Gerzsenyi László lelkipásztor, teológiai tanár, énekszövegíró Záhonyban született 1931. július 25-én Gerzsenyi Albert baptista lelkipásztor első gyermekeként.

Iskoláit Noszvajon, Mezőkövesden és Gyulán végezte, ahol 1950-ben érettségizett. Megtérését követően édesapja merítette be hitének vallomására 1946. július 28-án Gyulán a Fehér-Körös vizében. Ez éppen 75 éve történt.

1950-ben kezdte tanulmányait a Baptista Teológiai Szemináriumban. Két éven át a Nap utcai gyülekezet segédlelkészeként szolgált Szabó László egyházelnök mellett, ott avatták fel lelkipásztorrá is 1953 novemberében. 1954-től Újfehértón volt lelkipásztor.

1956-ban kötött házasságot Udvarnoki Máriával. Két gyermekük: Dalma és Árpád. 1957–1965 között a Péceli Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt. 1965-ben lett az újpesti gyülekezet lelkipásztora.

1973-tól Clevelandben (OH) volt a Bethania magyar baptista gyülekezet lelkipásztora, és ez idő alatt, 1976-ban a Louisville-i Baptista Szemináriumban teológiai mesterfokozatot, 1978-ban pedig teológiai doktorátust szerzett. Hatéves amerikai külszolgálata idején aktív lelkipásztora volt az Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek. Egy rövid ideig szerkesztette az Evangéliumi Hírnököt, gyülekezettörténeti és életrajzi munkái hézagpótlóak.

1978-ban hazajöttek Magyarországra, de az ÁEH döntése nyomán nem lehetett az újpesti gyülekezet lelkipásztora, bár a gyülekezet visszavárta. 1979 márciusától Pécelen folytatta lelkipásztori munkáját nyugdíjazásáig, 1993-ig. Ügyintézőként szolgált Budán, a Nap utcai gyülekezetben és a Wesselényi utcában, amelynek 2003 óta lelkipásztora is volt.

Dr. Gerzsenyi László második szolgálati idejének beiktatásán 1979-ben a Péceli Baptista Gyülekezetben

Közegyházi munkái közt említendő az 1965–1967 között ellátott egyházkerületi tisztsége, az 1966–1973 között végzett országos titkári szolgálata, valamint oktatói munkássága a Baptista Teológiai Akadémián. 1979-től tanított az intézményben, 1998-ban kapott kinevezést az egyháztörténeti tanszék vezetésére. A BTA-n oktatott tárgyai: újszövetségi teológia, újszövetségi szövegismeret, újszövetségi bevezetés, egyháztörténelem, kortörténet, vallástörténet, biblikateológia, patrológia, homiletika, angol, német, görög, magyar nyelv. 1990-től az International Baptist Theological Seminary (SITE) oktatója a svájci Rüschlikonban. 1991 óta a Cincinnati Bible College and Seminary bécsi tagozatának (TCMI) volt a professzora és területi igazgatója. 1995-ben az International Baptist Lay Academy (IBLA) igazgatója lett. 1996-ban nevezték ki az International Teaching Ministry (ITM) magyarországi vezetőjévé. 1994 óta végezte rádiós szolgálatát a MERA evangéliumi rádiónál. 2003-tól a Meyer Henrik Baptista Kollégium igazgatójaként szolgált. 1963–1973 között vezette a Baptista Levéltárat. Aktív tagja volt a Történelmi, az Irodalmi és az Énekeskönyv-bizottságoknak (1960, 2003). Az 1960-as évektől kezdve lengyel- és angoltolmács. Billy Graham öt könyvét lefordította magyarra, és teológiai írók mintegy ötven munkájának a fordítója. Megírta Udvarnoki András, a Baptista Teológiai Szeminárium alapítójának életrajzát, a Clevelandi Magyar Baptista Misszió 100 éves történetét, a Péceli Baptista Gyülekezet 100 éves történetét és a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet történetét, valamint társszerzője A magyarországi baptista teológiai oktatás története 1906-2006 címmel megjelent kötetnek. Gyülekezeti, vegyes kari, ifjúsági, vasárnapi iskolai, női kari és férfikari énekeinek száma mintegy nyolcszáz. Neves személyiségek (Joni Eareckson Tada, Franklin Graham, Billy Graham, Luis Palau, Nilsondo Amaral Fanini, Eva Burrows, Samuel Kamalesen és mások) kitűnő tolmácsa.

Dr. Gerzsenyi László Újpesten

2004-ben az Országos Tanács Spurgeon-díjjal tüntette ki. 2017-ben a BTA Udvarnoki András-díjban részesítette. Feleségét, aki a szolgálatban segítőtársa volt, Udvarnoki Máriát 47 év házasságot követően, 2003-ban szólította magához az Úr. A rá mért szenvedés küzdelmes hónapjait példás hittel és reménységében megerősödve harcolta végig. Özvegységében még több szolgálatot vállalt. 2007-ben kötött házasságot Szigligeti Adriennel.

90 évesen, 2021. július 31-én, türelemmel viselt hosszú betegség után az Úr elszólította e földi létből. Temetése augusztus 26-án volt a Péceli baptista temetőben Mészáros Kornél lelkipásztor, Papp János egyházelnök, Egri-Nyári Barnabás TCM-munkatárs, dr. Steiner József TCM-professzor, dr. Mészáros Kálmán megválasztott BTA-rektor szolgálatával. Férfikar énekelt, szép számmal voltak jelen lelkipásztorok, és népes emlékező gyülekezet kísérte utolsó útjára.

Emléke legyen áldott!