CBC 11am International Service 12/11/23 – “Love to the Max” – John Macindoe – Sydney – Australia

163

70 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. nov. 12. John Macindoe lelkipásztor igehirdetése a Mark 12:28-34 igeversek alapján. “Love to the Max” – Szerelem a maximumig” – Central Baptist Church. 619 George Street Sydney NSW 2000 Australia

“And one of the scribes came, and hearing their argument together, and seeing that he had given them a good answer, put the question to him, Which law is the first of all?29Jesus said in answer, The first is, Give ear, O Israel: The Lord our God is one Lord;30And you are to have love for the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.31The second is this, Have love for your neighbour as for yourself. There is no other law greater than these.32And the scribe said to him, Truly, Master, you have well said that he is one, and there is no other but he:33And to have love for him with all the heart, and with all the mind, and with all the strength, and to have the same love for his neighbour as for himself, is much more than all forms of offerings.34And when Jesus saw that he gave a wise answer, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And every man after that was in fear of questioning him any more.” (Mark 12:28-34)

28Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? 29Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” 30és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” 31A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. 32Az írástudó ezt mondta neki: Úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más; 33és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál. 34Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.!” (Mark 12:28-34)

https://www.centralbaptist.org.au/


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció