Bemerítés Pilisen

2188

Öröm volt a mennyben, öröm volt a pilisi gyülekezetben 2018. április 2-án, húsvéthétfőn, mert három fiatal, Antal Benjámin, Vince Dávid és Vince Gábor bizonyságot tett Jézus Krisztusba vetett hitéről a bemerítés által.

Az igét Mike Sámuel kecskeméti lelkipásztor hirdette a Róm 6,1–11; 1Kor 15,1–4 és Gal 2,20 igeszakaszok alapján. „Nincs szebb üzenete a húsvétnak, mint a bemerítés” – mondta Sámuel testvér.

Az énekszolgálatot a kecskeméti dicsőítő csoport egy része végezte.

Az igei szolgálat után a bemerítésre készülő fiatalok bizonyságot tettek hitükről, közben „Az Úr irgalma végtelen” című éneket énekelte a dicsőítő csoport a gyülekezettel együtt, hálát adva Istennek, hogy nem hagyta elveszni ezt a három fiatalt sem.

A bemerítést Újvári Ferenc helyi lelkipásztor végezte. „Szükség nektek újjászületnetek” – hangsúlyozta Újvári testvér.

Az átöltözés alatt bizonyságtételekre került sor, és Mike Sámuel lelkipásztor felhívást intézett a hallgatóság felé, hogy „lépjünk ki a sírból, a sötétség börtönéből, engedjük be a fényt az életünkbe”.

Kézrátételes ima következett, melyben áldást kértek új testvéreink életére.

Az alkalom köszöntésekkel fejeződött be a gyülekezet, valamint a családtagok részéről.

Imádkozzunk, hogy az Úr áldása legyen fiatal testvéreink életében, és minél előbb történjen újabb megtérés, illetve vízmozdulás Pilisen.