Új életek Aszódon

1542

Az Élet Urát és az új élet lehetőségét ünnepeltük húsvétkor Aszódon, amikor négy fiatal bemerítésére került sor. Baráth Emőke, Pintér Nelli, Urbán Regina és Urbán Stella tettek bizonyságot hitükről, Istennél megtalált válaszaikról és Krisztus-követési szándékukról.

E napon a lelki útravaló – amit dr. Almási Tibor Nap utcai lelkipásztor adott át – a kánai menyegző történetéből szólt hozzánk: „Bármit mond nektek [Jézus], tegyétek meg!” A bemerítés szolgálatát Urbán Gedeon lelkipásztor végezte, két fehér ruhás lánya megváltottságának is örülve. Papp Jonatán társlelkipásztor vezette az istentiszteletet és adta át a helyi gyülekezet ajándékát a fiataloknak. A kézrátételes imák utáni szeretetteljes köszöntéseket követően napsütéses szeretetvendégséggel zárult az ünnep. Azóta mások is új lendületet kaptak az istenkeresés útján, imádkozva kérjük az új életet adni kész Megváltó munkálkodását közöttük is.

Isten eddigi áldásainak hálás megbecsülésére is alkalmat ad minden ünnepnap. Amint a bemerítésen egy énekben hallottuk: „Térdelj le! Emeld fel Hozzá a szíved, és a válasz ott lesz majd!” Térdelj le! – mert kegyelmes a Jó Pásztor aszódi nyájához is. Az Úr ajándéka, hogy az új imaházban öt év alatt tizenöt fehérruhás bemerítésére kerülhetett sor. Egyedül Istené a dicsőség minden új életért!