Egység a Lélekben

Aliansz-imahét – 2. nap

1054

A korinthusi gyülekezetben valami egészen furcsa dolog történt: bár meggazdagodtak ismeretben és kegyelmi ajándékokban, mégis a tagjai – egy szomorú szakadási folyamat során – lassacskán eltávolodtak egymástól. Ennek eredményeképpen négy vezető köré formálódó négy különböző csoportra szakadtak (vö. 1Kor 1,4–17). Amikor Pál évekkel később egy másik gyülekezetnek írt, arra hívta fel a figyelmüket, hogy mindenképpen igyekezzenek megtartani a Lélek egységét a béke kötelékével, de Korinthusban az egység odaveszett, így nem volt többé békesség. Egy Úr helyett négy „úr”-nak szolgáltak, egy test helyett négy kis „test”-ben éltek (vö. Ef 4,1–6).

Pál úgy kezelte ezt a sajnálatra méltó helyzetet, hogy arról tanította a korinthusi keresztényeket, hogy lássák meg az egyházban mint Krisztus testében rejlő hatalmas erőt, melynek minden hívő a tagja, és amelynek feje Krisztus. Ebben a testben minden egyes testrész értékes, nemzetiségétől, szociális helyzetétől vagy lelki ajándékaitól függetlenül, és mindegyik tag ugyanúgy válik ennek a testnek részévé: a Szentélek megújítása által. Krisztusnak az egész test működésében kulcsfontosságú szerepe van, mert ő az, aki az ajándékokat kiosztja, és aki az egész test működését összefogja. Mindazonáltal a Lélekkel együtt kell működnünk, belőle kell „innunk” (vö. 1Kor 12,4–31). És itt csúsztak félre a korinthusiak…

Nem elég megújulnunk a Szentlélek által: benne kell járnunk (Gal 5,25), be kell hogy legyünk töltve általa (Ef 5,18–21), és teremnünk kell az ő „gyümölcsét”, hiszen ezek nagyon fontosak a hívők egységéhez: szeretet, békesség és jóság, a „test cselekedeteit” viszont (úgymint ellenségeskedés, harag és széthúzás) kerülnünk kell, hiszen ezek erőteljesen rombolják ezt az egységet (vö. Gal 5,16–23).

Csak így fogjuk tudni betölteni Jézus vágyát:

„hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” (Jn 17,21).

João Filipe Silva

Hálaadás:

• Hálát adunk azért, mert kegyelmedből üdvösségünk van, és a Szentlélek megújító munkája által Krisztus testének részévé váltunk.
• Hálát adunk azokért az ajándékokért, amiket a Szentélektől kaptunk az egyház építésére.

Bűnvallás:

• Bocsásd meg, kérünk, a „testnek” minden egyes „cselekedetét”, amiben vétkesek vagyunk, amikkel romboltuk a Lélek egységét.

Kéréseink:

• Segíts minket abban, hogy lelkesen fejlesszük magunkban tovább a Lélek ajándékait.
• Segíts nekünk, hogy Lélekben járjunk, be legyünk töltve vele, az előtted való dicséret és hálaadás töltse be az életünket, a testvéreinkkel pedig egymás iránti kölcsönös alázatban éljünk, hitben (Ef 5,18–21).
• Segíts, hogy egyek legyünk veled és testvéreinkkel Fiad akarata szerint, hogy ez odavonzza hozzá az elveszetteket.