Módszertani fejlesztés EU-s forrásból

1504

Egységes szakmai munka, korszerűbb, innovatív módszertani alapelvek és szorosabb együttműködés segíti a jövőben a baptista szociális szolgáltatók munkáját.

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 202,2 millió forintos európai uniós támogatást nyert (TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0004) komplex programjára, amelynek végső kedvezményezettje az a közel 22.000 ember, akik nap mint nap baptista intézményeken keresztül kapnak segítséget. Az ország egyik legnagyobb egyházi fenntartójának szervezetei közötti kohézió erősítésén túl a projekt célja a külső kapcsolatok erősítése (más egyházi fenntartókkal való kapcsolatbővítés, önkéntesek képzése és mobilizálása).

A „Baptista szolgáltatók módszertani fejlesztése” program célja azonos szakmai alapokon működő magasabb színvonalú ellátás, mely egy 202,2 millió forintos vissza nem térítendő Európai uniós pályázatnak köszönhetően a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg év végéig a baptista fenntartók intézményeiben.

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ a Szociális és Gyermekvédelmi törvényekben felsorolt majdnem valamennyi ellátási típust biztosítja intézményeiben. Szociális tevékenysége mára lefedi az ország területét, felvállalva az idős, a hajléktalan, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg, a menekült és oltalmazott, a fogyatékkal élő személyek gondozását, a gyermekek és gyermekes családok ellátását.

Az elnyert pályázat fő céljai között szerepel az egységes szakmai munka kialakítása, a szervezeten belüli kohézió erősítése, külső kapcsolatok fejlesztése és innovatív tevékenységek, programok kidolgozása.

A beruházásnak köszönhetően megvalósul több mint 700 munkavállalóra kiterjedő képzési, fejlesztés folyamat, valamint felkészült és elkötelezett önkéntes bázis kiépítése is. Továbbá elkészül egy informatikai rendszer specifikáció, amely alapján a konzorciumi partnerek a későbbiekben egy, a teljes intézményrendszert lefedő vállalati irányítási rendszert készítettnek el.  Elkészül továbbá kilenc módszertani segédanyag, mely részben a gyakorolt tevékenységek szakmai leírását tartalmazza, részben innovatív elemeket visz a szolgáltatási tevékenységekbe a minőség fejlesztése érdekében.

A projekt megvalósítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az érintett intézményekben a szakemberek hosszú távon biztosítani tudják a minőségi ellátást, hozzájárulva ezzel a szolgáltatásokat igénybevevők esélyegyenlőségéhez.

A projektről bővebb információ a www.baptist.hu és a www.baptistasegely.huoldalon olvasható.

A kedvezményezett neve: Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

A projekt címe: Baptista szolgáltatók módszertani fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 202.221.058 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elnyert pályázat fő céljai között szerepel az egységes szakmai munka kialakítása, a szervezeten belüli kohézió erősítése, külső kapcsolatok fejlesztése és innovatív tevékenységek, programok kidolgozása.

A projekt részeként megvalósul több mint 700 munkavállalóra kiterjedő képzési, fejlesztés folyamat, valamint felkészült és elkötelezett önkéntes bázis kiépítése is. Továbbá elkészül egy informatikai rendszer specifikáció, amely alapján a konzorciumi partnerek a későbbiekben egy, a teljes intézményrendszert lefedő vállalati irányítási rendszert készítettnek el.  Elkészül továbbá kilenc módszertani segédanyag, mely részben a gyakorolt tevékenységek szakmai leírását tartalmazza, részben innovatív elemeket visz a szolgáltatási tevékenységekbe a minőség fejlesztése érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2015.10.30.

Projekt azonosító száma TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0004