Kezdőlap Szerzők Írta id. Kovács Géza

id. Kovács Géza

15 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

Ki voltam, ki vagyok és hova érkezem?

Életem nagy titkai ezek. Milyen ember voltam az újjászületésem előtt? Milyen változást eredményezett Krisztus az életemben? Videó: Verebes Zoltán Arra kell gondolnom, hogy önmagamra vonatkozóan...

Október 6. – nemzetünk gyásznapja

Az elvesztett 1848–49-es magyar szabadságharc gyásznapja ez a nap, amelyen az osztrák császár és hatalmaskodó környezete bosszút állt a szabadságáért hősiesen harcoló és győzedelmes magyar szabadságharcosokon. A szabadságukért harcoló magyarok legyőzték az...

A Szent Szellem gyümölcsének íze

A háromszemélyű (Atya – Fiú – Szent Szellem), de egylényegű örök Isten harmadik személye, a Szent Szellem olyan gyümölcsöt terem az őt élete Urává tevő ember életében, amelyben a Szent Szellem gyümölcsének...

Az én legszebb madaram: a fecske

Véleményem szerint a legszebb madarak egyike a fecske. Hosszú fekete (sötétkék?) farktollai, szép karcsú teste, a fején, mellén fehér díszítések vannak. Rendkívül gyors madár, röptében kapja el a rovarokat, melyek a táplálékát...

Jézus Krisztus örököstársai vagyunk

Óvás a programtalan semmittevéstől A tervtelen, programtalan semmittevés nagyon veszélyes lelkiállapotot teremt. A nyugdíjasokat, különösen a frissen nyugdíjba vonulókat fenyegeti ez a veszély. Ok:...

Jézus Krisztus vállalása, a megváltás csodája

Köszönöm, Úr Jézus, hogy gyermekkorom óta sokat hallottam felőled. Gyermekként, gyermeki hittel megtanultam, hogy te Isten Fia vagy, mert úgy születtél meg emberként, hogy egy szent életű...

A szülőképes gyülekezet

„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.” „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” – mondta Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem vallást...

A napról napra növekedés titka

„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47) Az első keresztény gyülekezet az Úr Jézus Krisztus feltámadása után 50 nappal, pünkösd napján született mintegy 3000...

Isten éltessen örökké!

80 év bemerített baptistakéntHitbeli döntések, áldások a 80 év alatt 1939. júniusban Békésen a fúvószenekar vidám indulókat zengő hangjai mellett vonult a baptista gyülekezet az imaháztól a Kettős-Körös...

Szentlélek, az Atya tervének megvalósítója

Az 1Móz 1,2 verse szerint a föld még „kietlen és puszta” volt, Isten Lelke azonban már ott lebegett (a héber szerint: „kotlott”) a „vizek” fölött (1Móz 1,2). Várt a parancsra, hogy az...