Kezdőlap Szerzők Írta id. Kovács Géza

id. Kovács Géza

12 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

Az én legszebb madaram: a fecske

Véleményem szerint a legszebb madarak egyike a fecske. Hosszú fekete (sötétkék?) farktollai, szép karcsú teste, a fején, mellén fehér díszítések vannak. Rendkívül gyors madár, röptében kapja el a rovarokat, melyek a táplálékát...

Jézus Krisztus örököstársai vagyunk

Óvás a programtalan semmittevéstől A tervtelen, programtalan semmittevés nagyon veszélyes lelkiállapotot teremt. A nyugdíjasokat, különösen a frissen nyugdíjba vonulókat fenyegeti ez a veszély. Ok:...

Jézus Krisztus vállalása, a megváltás csodája

Köszönöm, Úr Jézus, hogy gyermekkorom óta sokat hallottam felőled. Gyermekként, gyermeki hittel megtanultam, hogy te Isten Fia vagy, mert úgy születtél meg emberként, hogy egy szent életű...

A szülőképes gyülekezet

„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.” „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” – mondta Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem vallást...

A napról napra növekedés titka

„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47) Az első keresztény gyülekezet az Úr Jézus Krisztus feltámadása után 50 nappal, pünkösd napján született mintegy 3000...

Isten éltessen örökké!

80 év bemerített baptistakéntHitbeli döntések, áldások a 80 év alatt 1939. júniusban Békésen a fúvószenekar vidám indulókat zengő hangjai mellett vonult a baptista gyülekezet az imaháztól a Kettős-Körös...

Szentlélek, az Atya tervének megvalósítója

Az 1Móz 1,2 verse szerint a föld még „kietlen és puszta” volt, Isten Lelke azonban már ott lebegett (a héber szerint: „kotlott”) a „vizek” fölött (1Móz 1,2). Várt a parancsra, hogy az...

Csak a halálból van feltámadás

Jézus közismert kijelentése: „Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát!” Azt is kijelenti: „Mert ami testtől született, az test, ami Lélektől született, az lélek.” – És megerősíti: „Szükség néktek újonnan...

A megismerés jelentése és jelentősége

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust” – mondta Jézus a főpapi imájában (Jn 17,3). Az örök élet tehát azonos Isten megismerésével, Isten...

Isten országának pénzügyei

„Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” (Mal...
X