„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.”

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” – mondta Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem vallást alapított teológiai dogmákkal, gondos szervezéssel, az egyházi tantételek és a szertartások, az egyházi szervezet kiépítésével. Jézus Krisztus életet – felülről való, örök életet – hozott azok számára, akik felismerték, hogy első szüleink örökségeként valamennyien a kárhozatot jelentő halál állapotában jöttünk ebbe a világba, és hittel ragadták meg Jézus Krisztust, az ő szavait, és az életet jelentő megváltását.

Jézus Krisztus személyének, megváltásának és tanításának elfogadása nem egy hitvallás, és nem egy vallási szervezet elfogadását jelenti, hanem életet a halálból, üdvösséget a kárhozatból, az örök élet élő reménységét és örömteljes bizonyosságát most és azonnal. Ezzel együtt természetesen bűneink bocsánatát, a megigazítás hófehér öltönyét, a bennünk lakozást vevő Szent Szellem által megvalósított új és örök élet örömteli bizonyosságát. Az üdvösség nem a halál után lesz a miénk, hanem csak azoké lesz, akik már a földön megnyerték és benne élnek.

A Krisztus elfogadása utáni mindennapi életünk legnagyobb ajándéka a krisztusi életprogram ezen a földön, amelybe Isten a Szent Szellem által beavat. Szellemi hatalmat ad országának építésére. Felruház kegyelmének ajándékaival, melyek által alkalmassá tesz meglátni és elvégezni azt a küldetést, amelyet ő reánk bíz a gyülekezetben, a családban, a világban. Emberek felé való szolgálat ez, emberek mentése az üdvösségre, és a gyülekezet – Krisztus testének – építése, hogy alkalmassá legyen küldetésének betöltésére. A felülről való élet bennünk létének jele az, hogy túlárad, arra késztet, hogy add tovább, másokat is segíts – Krisztus által – az üdvösségre.

A szülőképes gyülekezetben nem vallásos emberek növekednek, hanem újjászületnek az emberek, akik természetes missziós küldetésüknek tartják és munkálják is, hogy minél több ember újjászülessen, és ennek gyümölcseként új gyülekezetek is szülessenek. A mi országunkban is sok olyan település van még, amelyben nem él és nem működik evangéliumi gyülekezet.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!