„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.”

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” – mondta Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem vallást alapított teológiai dogmákkal, gondos szervezéssel, az egyházi tantételek és a szertartások, az egyházi szervezet kiépítésével. Jézus Krisztus életet – felülről való, örök életet – hozott azok számára, akik felismerték, hogy első szüleink örökségeként valamennyien a kárhozatot jelentő halál állapotában jöttünk ebbe a világba, és hittel ragadták meg Jézus Krisztust, az ő szavait, és az életet jelentő megváltását.

Jézus Krisztus személyének, megváltásának és tanításának elfogadása nem egy hitvallás, és nem egy vallási szervezet elfogadását jelenti, hanem életet a halálból, üdvösséget a kárhozatból, az örök élet élő reménységét és örömteljes bizonyosságát most és azonnal. Ezzel együtt természetesen bűneink bocsánatát, a megigazítás hófehér öltönyét, a bennünk lakozást vevő Szent Szellem által megvalósított új és örök élet örömteli bizonyosságát. Az üdvösség nem a halál után lesz a miénk, hanem csak azoké lesz, akik már a földön megnyerték és benne élnek.

A Krisztus elfogadása utáni mindennapi életünk legnagyobb ajándéka a krisztusi életprogram ezen a földön, amelybe Isten a Szent Szellem által beavat. Szellemi hatalmat ad országának építésére. Felruház kegyelmének ajándékaival, melyek által alkalmassá tesz meglátni és elvégezni azt a küldetést, amelyet ő reánk bíz a gyülekezetben, a családban, a világban. Emberek felé való szolgálat ez, emberek mentése az üdvösségre, és a gyülekezet – Krisztus testének – építése, hogy alkalmassá legyen küldetésének betöltésére. A felülről való élet bennünk létének jele az, hogy túlárad, arra késztet, hogy add tovább, másokat is segíts – Krisztus által – az üdvösségre.

A szülőképes gyülekezetben nem vallásos emberek növekednek, hanem újjászületnek az emberek, akik természetes missziós küldetésüknek tartják és munkálják is, hogy minél több ember újjászülessen, és ennek gyümölcseként új gyülekezetek is szülessenek. A mi országunkban is sok olyan település van még, amelyben nem él és nem működik evangéliumi gyülekezet.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!