Bemerítés Gödöllőn

3055

Egyedül Istené a dicsőség! Október 29-én a reformáció ötödik solájában kifejezett igazság állt előttünk a Jel 5 alapján, s ez az Istent dicsőítő szó fogalmazódott meg bennünk azért is, amit gyülekezetünk egyik fiataljának, Kovács Adrienn Herminának  az életében az isteni kegyelem elvégzett.

Hívő szülők gyermekeként felnőve sokszor hallotta és látta, mit jelent az élő Isten munkája a világban és az emberi életekben. Több évvel ez – előtt egy gyermektáborban kezdett mindez személyessé válni számára, belső bizonyossággá pedig egy idei ifjúsági táborban formálta ki Adrienn szívében a Szentlélek Isten.

Ekkor lett az övé is a hívő embereknek az a közös bizonyságtétele, hogy ha egyedül Istené és a Bárányé a dicsőség, akkor lehetek az, akinek a boldog Isten alkotott: az ő teremtménye, aki boldogságát csak is őbenne találta meg és találja meg nap nap után. S akkor lehetek az, akivé ő maga tett: Jézus Krisztus által megváltott és őérte elfogadott gyermeke, akinek teljes élete az örök Isten kezében van.

Az igehirdetés és a bemerítés szolgálatát gyülekezetünk lelkipásztora, Lőrik Levente  végezte, s a kézrátételes imádságban ő kérte a Szentlélek munkáját, vezetését Adrienn életére az egész közösség nevében.

Egyedül Istené a dicsőség!