Bemerítés Gödöllőn

2475
Lőrik Levente lelkipásztor és Romfa János

Szeptember 23-án a délelőtti istentisztelet keretében az Úr Jézus Krisztus rendelésének engedelmeskedve vette föl a hitvalló keresztséget Romfa János testvérünk, kinek életében az Ige és a Szentlélek munkája nyomán az újjászületés csodája már majd három évtizede megtörtént.

Akkor nagy mélységeket megjárt, istentagadó emberként hallotta meg az örök élet evangéliumát és az életre hívó szót. Most már mint Jézus Krisztus követésében élő tanítvány tett vallást hitéről, s kérte, hogy a bemerítésben is részesülhessen.

Testvérünk fölött az alámerítése előtti pillanatokban a bemerítő lelkipásztor, Lőrik Levente, a Fil 1,6.9–11 verseit idézte személyesen János életére vonatkoztatott bizonyságtételként és kérésként.

„Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára… és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.”

Szívből kívánjuk, hogy Urunk hallgassa meg a könyörgésünket!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció