70. házassági évforduló

2816
Szemán házaspár

Május idusán kivételes ünnepe volt a Gödöllői Baptista Gyülekezetnek, mivel Szemán Jánossal és feleségével, Margitka testvérnőnkkel együtt adtunk hálát azért a hetven esztendőért, amit házasságukban Isten kegyelméből békességes szeretetben élhettek meg.

A régi magyar nyelvhasználat kegyelmi menyegzőnek nevezte a hetvenedik házassági évfordulót, s ennek megfelelően a mindenható Isten kegyelmét megéneklő 34. zsoltár szavai hangoztak el az igei jókívánságok sorában, s ez került a díszes emléklapra is: „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.”

Az élet Urának jó kegyelme legyen továbbra is a Szemán család életén!

Megosztás