„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16–17; Károli)

A teljes Írás Istentől ihletett – és mit kezdjünk vele? Nagyon praktikus könyv a Biblia, ezért folytatódik ez a mondat így: „hasznos”. Nagyon hasznos nekünk a Szentírást, Isten igéjét olvasnunk. Mire hasznos?

Négy hasznát említi: „hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre…” Itt derül ki az, hogy csakugyan különbözik a Szentírás a többi írásműtől, és hogy miben különbözik. Eleinte nem tűnik fel ez a különbség.

  1. Hasznos a tanításra. A legtöbb emberi alkotás, írásmű tanítani akar. Ezzel még nem akar beleszólni az illető életébe, az azt csinál az olvasott gondolatokkal, amit akar, attól még maradhat az, aki volt. De a Szentírás is akar tanítani, vannak benne gondolatok.
  2. Hasznos a feddésre… Ez már egy kicsit több. Ez már azt jelenti, hogy tükröt tartok a másik elé: Tudtad te, hogy ilyen vagy? Nézd csak, milyen hibák vannak az életedben… De ezt is elvégzi a kritikai realista irodalom is. Leleplezi a valóságot, benne elsősorban a bűnöket, hibákat. Hadd lássa az illető, hogy milyen! De a Biblia nem áll itt meg, hogy leleplezi a valóságot, mert egy jó szemű, becsületes, gondolkodó ember magától is rájön sok visszásságra és hibára, a saját életében nehezebben, a másokéban könnyebben, de a maga hibáit is képes meglátni. – Itt megy tovább a felsorolás:
  3. Hasznos a megjobbításra. Itt már nemcsak azt mutatja be, hogy milyen vagy, hanem azt is, hogy milyen lehetsz. Nem kell ilyennek maradnod. Nem szabad beletörődni, hogy lényeges dolgok hiányozzanak az életedből, a gondolkozásodból. Nem szabad tudomásul venni, hogy nagyon fontos pontokon helytelen a gyakorlatod. Tessék kijavítani! Itt már indíttatást is ad az Isten igéje. Itt már buzdít, bátorít, meg akar jobbítani. Nemcsak közöl gondolatokat, hanem meg akarja változtatni azt, akivel közli. Nem azért, mert haragszik rá, vagy kellemetlenkedni akar neki – segíteni akar rajta.
    Tehát hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra. De hogyan lehet valakinek megjobbítani az életét? Megrögzött, évtizedes régi beidegződéseket nagyon nehéz megváltoztatni. Itt szólal meg a sajátossága Isten igéjének:
  4. Hasznos az igazságban való nevelésre. Nagyon érdekes ez a kifejezés itt, de így fordíthatnánk ezt másképp: olyan útra vezet, amelyik az igazságnak az útja. Reggeltől estig tele vagyunk képmutatással, alakoskodással, elhallgatunk dolgokat, kiszínezünk dolgokat…
    Nem is vesszük észre talán, hogy a hazugság milyen mélyen és komplex módon áthatja egész gondolkozásunkat. Ha egyszer egy napot megpróbálna valaki úgy eltölteni, hogy semmiben sem hazudik, lehet, hogy összeomlana az élete, a hazugságokra van építve az életünk. – Isten egy olyan útra hív minket, ami az igazság útja. De ez nemcsak azt jelenti, hogy igazat mondok és alakoskodás nélkül élek, hanem azt is jelenti, hogy olyan módon gondolkozom és élek, hogy azt Isten is igaznak találja. Isten mértékének is megfelel az ember. Ez derül ki a folytatásból: „…hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” Tökéletes. Itt szoktunk mi nagyon gyorsan legyinteni, hogy az úgysem lehetséges. Emberek vagyunk… és azt gondoljuk, hogy ez mentség a bűneinkre. Ez magyarázata a bűneinknek, de nem mentsége. Isten azt akarja, hogy tökéletesek legyünk, hogy Isten mértékével mérve is igaz, tiszta és jó legyen az ember.

Nos, ez az, amire már semmi emberi alkotás, írásmű és erőfeszítés nem tudja elsegíteni az embert. Legfeljebb elkezdhet vágyakozni valaki erre. Megpróbálhatja – aztán az első néhány lépésnél már elbukik. Itt derül ki az, hogy Isten igéjében erő van. Hogy Isten igéje csakugyan – ahogy Péter írja – olyan, mint a mag, ami belehull egy ember életébe, és kikel belőle valami, és azon csodálkozik az illető is meg a környezete is, hogy mi kelt itt ki! Te eddig nem ilyen voltál! Persze hogy nem. Új élet van bennem. Milyen élet? – Megint csak Péter levelében van ez, hogy „isteni természet részesei leszünk”, ha az Isten igéjét mint magot befogadjuk, engedjük, hogy a szívünkben kikeljen, terebélyesedjék, gyümölcsöt teremjen. Egy minőségileg más élet bontakozik ki bennünk. Másfajta gondolkozás, más normarendszer, más viszonyulás emberekhez, igazságokhoz, tényekhez… Jézus Krisztus élete. Isteni természet részesei lehetünk.

Ez a Szentírás olvasásának és komolyan vételének a végső célja. Ez minősíti igazán a Szentírást. Ez utal ennek a könyvnek a végső szerzőjére, hogy ezen keresztül csakugyan Isten szól, mégpedig nemcsak egyszerűen hozzánk, hanem beleszól az életünkbe. És ő nemcsak tanít, nemcsak fedd, hanem meg akar jobbítani, és radikális változást akar és tud létrehozni bennünk. Ehhez kell a mi akaratunk is, de csak annyiban, amennyiben Péter levele mondja, hogy befogadni az igét. Fogadjam bizalommal azt, amit Isten mond. Vegyem komolyan, kezdjem el csinálni, amit megértettem ebből, mindennap azt, amit éppen akkor mondott, s meg fogom látni, hogy ez az új élet növekedni fog.

Jézus Krisztus azt mondja, hogy a mennyek országában csak ennek az új életnek van helye. Senki nem mehet oda, akiben nincs ott ez az isteni természet. Senki. Életkérdés, örök élet kérdése az, hogy valaki mit csinál a Bibliával. Megelőlegezi-e még hitetlen állapotában Istennek azt a bizalmat, hogy Uram, ezt úgy fogadom el, mint a te igédet, mint a te üzenetedet, mint a te gondolataidat. Így fogadom be. Így próbálok neki engedelmeskedni, aztán menet közben maga Isten fogja meggyőzni az illetőt arról, hogy ez a könyv valóban az ő igéje. Valaki ezt mondta nekem egyszer:

„Én nem azért hiszem, hogy a Szentírás Isten igéje, mert az utóbbi években csodálatos régészeti felfedezések voltak, és ezek a Bibliát igazolták. Én azért hiszem, mert Isten ezen a könyvön keresztül szólt bele az életembe, attól kezdve minden megváltozott, és hogy attól kezdve naponta olvasom, újra és újra látom, hogy igaz.”

Az ilyen ember – velem együtt – azt mondja, jó, ássanak csak a régészek, kell az is, és akit az megnyugtat, nyugtassa meg, de én onnan tudom, hogy az Isten igéje, hogy megváltoztatta az életemet, s azóta akármit olvastam belőle, az igaznak bizonyult.

Győzzön meg minket Isten Szentlelke arról, hogy ezért Isten igéje a Biblia!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286