Gyülekezetünkben 2020. március 1-jén volt hét fiatal bemerítése. Fenn jártunk a hegyen az Úrral, hiszen előtte való nap nőtestvérek gyűltek össze a környékbeli gyülekezetekből, hogy Rosemary Barrett vezetésével együtt gyönyörködjenek Isten szépségében és mindabban, amit ő annak tart.

Két héten belül már az imaházba sem léphettünk be a koronavírus miatti karantén alatt. Nagy szomorúság, aggodalom volt bennünk, mi lesz így a közösséggel, fiatal testvéreinkkel. Ebbe csendült bele Isten igéje 2021 elején, amibe kapaszkodtunk és bíztunk abban, hogy a Lélek munkálkodik, még ha mi korlátozva vagyunk is.

„Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak… Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” (Ézs 56,6–8)

Imádkoztunk és vártuk Isten szabadítását a karanténból, emberek életében, szeretteink, gyermekeink esetében különösképpen.

Isten csodálatos módon válaszolt. Egymásnak adták a hírt, hogy a zárlat ellenére kis létszámú csoportként működhet és működik a törekvők órája, hívták, hozták egymást, megbátorodva, Isten hívását hallva, vonzására közeledve.

Így ünnepelhettük első fecskeként 2022. március 20-án Szabó Henrietta bemerítését, amit november 27-én további hat fiatal bemerítése követett: Simon Abigél, Lőrik Gitta, Szutor Napsugár, Ponyi Barnabás, Tóth Gergő és Gál Alex. Megértették elveszett voltuk reménytelenségét, bűnösségüket, és szívüket megalázva kérték és megkapták Istentől a bűnbocsánatot, a tiszta, szabad életet Krisztusban, hogy képesek legyenek mind abban a jóban járni, amit ő előre elkészített számukra.

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.” (1Pt 5,10–11)

LCsE


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!