Várady Endre lelkipásztori beiktatása Vácegresen

3139

A Vácegresi Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként folytatja tovább szolgálatát közöttünk Várady Endre 2019. május 25-étől. Korábban már 2004 novemberétől 2013 tavaszáig a gyülekezet lelkipásztora volt, de időközben doktori tanulmányai érdekében letette szolgálatát, amit Sellyei Imre vitt tovább öt éven keresztül úgy, hogy mindeközben Endre és családja gyülekezetünk aktív tagjai maradtak. A következő egyéves időszakban, mostanáig megbízott igehirdetőként szolgált közöttünk Révész József nyugdíjas lelkipásztor. 

A beiktató istentiszteleten Papp János egyházelnök mellett szolgált igehirdetőként Újvári Ferenc, a budapesti egyházkerület elnöke. Az alkalmat dr. Urbán Gedeon ügyintéző lelkipásztorunk vezette.

A szolgálatoknak és köszöntéseknek szinte mindegyike abból indult ki, hogy Várady Endre már másodszor lesz lelkipásztor ebben a gyülekezetben. Ahogy azonban ő mondta: nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, mivel a folyó mozgásban van, így változik, miközben az ember is változik, aki belelépne. Vagyis sem a gyülekezet, sem ő maga már nem ugyanaz, mint amikor először vette fel itt szolgálatát.   

Újvári Ferenc a Mt 13,45–55 alapján arról beszélt, hogy vajon miként ismerjük egymást. Megvan-e még bennünk a készség, hogy felfedezzük a másikban azt a kincset, amit ott Isten helyezett el? Vagy már csak azt mondjuk, amit Jézusra mondtak a kortársai: „Ez az ács fia, ez akar nekünk újat mondani?” Istennél semmi sem lehetetlen, ő ugyanis nem áll meg, munkálkodik a szívben a Szentlélek által. Ismertette a lelkipásztor feladatát is: őrizője és éltetője a gyülekezetnek. 

Papp János egyházelnök beiktató beszéde után, amellyel Várady Endrét a gyülekezet lelkipásztori szolgálatába állította, köszöntések következtek. Korábbi lelkipásztorunk, Sellyei Imre adta át az anyakönyvet és a pecsétet, valamint köszöntő beszédében kiemelte Endre három kedves tulajdonságát, amit az idő alatt tapasztalt, amikor ő volt a lelkipásztora a gyülekezetnek. Ez a jó lelkület, a készségesség és a tudomány iránti fogékonyság hármasának egyensúlya. Tulajdonképpen felhívta arra a figyelmet, hogy milyen elismerésre méltó jellemre vall, ha valaki korábbi lelkipásztorként ugyanabban a gyülekezetben marad és engedelmesen az új vezető keze alá dolgozik. Később gyülekezetvezetőnk, Garai Árpád köszöntött, búcsúztatott és ajándékozott Révész József, Urbán Gedeon és Várady Endre részére. A Kartali Baptista Gyülekezet korábbi nyugalmazott lelkipásztora, Szlepák Lajos testvér mondott még köszöntést a rákoscsabai gyülekezet nevében is. Drenyovszki Pál és Csuhai József korábbi tagok és lelkipásztorok igeverssel is üdvözölték Endrét. A falu evangélikus lelkésze, Sághy Balázs esketés miatt volt távol, de levélben küldte el kedves szavait, amelyeket Urbán Gedeon tolmácsolt, majd ő is köszöntötte Várady Endrét, végül a polgármester, Dudás Jánosné üdvözölte új, de számára sem ismeretlen lelkipásztorunkat, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a falu életében minden felekezet aktívan vesz részt. Végül Várady Endre hirdetett igét a 84. zsoltár szemelvényei alapján, és ismertette szándékait a jelen lévő gyülekezettel, amelyek összecsengtek a polgármester zárósoraival: az ökumené és a felelős jelenlét a falu életében továbbra is jellemző lesz gyülekezetünkre, hiszen szolgatársak vagyunk a szolgálatban. Endre hangsúlyozta, hogy a gyülekezet az otthon hasonlatosságára egy bázis, amelyben nem lehetünk ott állandóan, de minőségi időt eltöltve közösen benne feltöltődhetünk és erővel folytathatjuk utunkat, másokat is befogadva otthonunkba a feltöltődésre. Az énekkarunk két énekkel szolgált, a záró hálaadó imádságot pedig Révész József vezette. Bőségesen terített asztalok mellett folytattuk a testvéri együttlétet.

Isten hozta régi, de mégis új lelkipásztorunkat! Kívánjuk az Úr vezetését életére és szolgálatára, és ígérjük, nyitottan és engedelmesen fogadjuk és követjük őt!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!