TELEK 31. volt a missziókerületekben

1817

A váradi, a zilahi és a kolozsvári missziókerületben is TELEK-találkozóra került sor a november 18-ával kezdődő hétvégén.

szcsA zilahi missziókerületben a 31. TELEK-találkozó alkalmából Babinec Tamás, a kárpátaljai Benén működő gyülekezet diakónusa volt a szilágycsehi baptista gyülekezet vendége. Ez a találkozó hasznos volt arra, hogy növekedjünk egymás hite által, és összeforrjon szívünk a kárpátalján élő magyar testvéreinkkel. (Nagy Ferencz)

A váradi missziókerületben, Szalárdon került sor az esemény nyitó alkalmára mintegy 50 lelkimunkás részvételével. Takács Zoltán és Katona László tartottak előadást A teokrácia megnyilvánulása, formálódása a Biblia kijelentésében címmel. Idézünk az előadásból: „A teokratikus vezetés Izrael életében azóta érvényesül, mióta Isten népként megszabadította a kiválasztott közösséget. Ez alapján is megfogalmazható, hogy a teokrácia – ugyanúgy, mint a demokrácia – társadalomelméleti kérdés, közösségszempontú fogalom. Ennek ellenére érdemes egy nézetet megemlíteni. Egy közösségben igazán akkor lehet teokratikus irányítás, ha a közösség minden tagja Isten uralma alatt él, mindenki az ő vezetését kéri, várja és annak engedelmeskedik. Megvalósulhat-e azonos szintű, egyforma mértékű vezetés az egyéni életben, hogy ezáltal egy teljesen általános isteni uralom alakuljon ki?” – kérdezte az előadó. A kérdésre adott választ a pusztai vándorlást, a zsidó nép történetét és újszövetségi szempontokat is alapul véve több pontba/alcímbe foglalták az előadók:

telek_2• A teokratikus közösség kezdete

• Lépések a teokratikus vezetés irányába

• A teokratikus vezetés eszköze a kiválasztott személy

• Küzdelmek a teokratikus vezetés kialakításában a vándorlás alatt

• Egy különös kijelentés

• Változások a honfoglalás után

• A teokrácia képviselete, kijelentése idegen személyekkel

• Újszövetségi szempontok

• A teokrácia az újszövetségi gyülekezetekben

Több szempontból is aktuális volt a téma, ezért az előadás második része, amely az újszövetség alapján elemezte az uralkodás kérdését, különös hangsúlyt kapott.
A komoly szellemi eledel után a szalárdi testvérek nagyon finom bográcsossal is kedveskedtek fizikai szükségeink betöltésére. Az Úr áldja meg őket!

Forrás: http://www.rmbgysz.ro/hir/telek-31-volt-a-missziokeruletekben