Baptista lelkészt avattak Székelykeresztúron

4174
Fotó: Veres Nándor

Szűknek bizonyult vasárnap a fiatal székelykeresztúri baptista gyülekezet imaháza: a körzetből és távolabbról is érkeztek a lelkészavató istentiszteletre, egész napos ünneplésre. Ferenczi Lajost baptista lelkipásztorrá avatták, a keresztúri gyülekezetbe és a körzetbe rendelték ki.

A helyi, a körzeti és környékbeli baptista közösségek képviselői előbb bekapcsolódtak az istentiszteletet megelőző imaórába, majd dr. Kis-Juhász Vilmos, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének (RMBGYSZ) oktatási alelnöke hirdette az igét. Közreműködött a székelyudvarhelyi baptista gyülekezet énekkara, valamint a baptista fúvószenekar. Budai Lajos Dániel lelkipásztor, az RMBGYSZ missziói alelnöke ismertette az avató istentisztelet mozzanatait, emlékeztetve az ünneplőket a Szentírás szolgálatvégzőkre vonatkozó igéire. Kifejezte, hogy a székelykeresztúri körzet legfiatalabb gyülekezete lelkileg is fejlődött, saját imaházban Jézus Krisztus ügyéért fáradoznak. Erre kapott elhívást Ferenczi Lajos is.

Beszédében az avatandó lelkipásztor életútjáról és hitének alakulásáról beszélt: az őt Isten útján elindító családjáról, a Beszterce melletti református gyülekezetről, amelyben konfirmált, a kolozsvári kollégiumi és teológusi évekről. Kiemelte, miként alakult az Istenhez való tartozás tudata, majd miért érezte református lelkészként a bemerítkezés szükségességét. Családja és személyes élete új fordulatot vett ezáltal. 2014 óta Székelyudvarhelyen élt, és az őket befogadó udvarhelyi baptista gyülekezetben találtak lelki közösségre. Egy év múltán már a keresztúriakkal vettek részt az évi hálaadáson a hargitai baptista nagy közösségben. Hálás, amiért Isten megpróbálta hitét és a próbában vele volt. Köszönetet mondott a keresztúri körzetnek, amiért nem baptista hátterűként elfogadta őt.

Az avatási bizottság tagjai – Budai Lajos Dániel, id. Máté Zoltán, a Székelyföldi Baptista Missziókerület elnöke, Mezei Ödön székelyudvarhelyi baptista lelkipásztor, dr. Kis-Juhász Vilmos, Kelemen Sándor marosvásárhelyi baptista lelkipásztor, a missziókerület titkára, valamint Veress Ernő szilágyballai lelkipásztor, aki korábban Keresztúron szolgált – által feltett hitelvi kérdésekre válaszolt Ferenczi Lajos. Az avatandó térden állva fogadta az avatóbizottság tagjainak áldáskérelmét és a kórus köszöntő énekét. Végül bemutatták a lelkipásztor feleségét, Marikát. Áldást kértek a baptista misszióban kéz a kézben végzendő munkálkodásukra, kívánva, teljék sok örömük benne. A köszöntések rendjén Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere fogalmazott útravalót, valamint a lelkipásztor testvérek.

Zárszavában az előző lelkipásztor, Veress Ernő kifejezte: könnyebb egy kápolnát felépíteni, mint azt hívekkel megtölteni. Utódjának azt kívánta: legyen egyszerű, lényegre törő és alázatos. Bár világszerte százmilliós a baptista közösség, vidékünkön kisebbség a kisebbségben. De Istenben bíznak, aki mindig minden körülményben megsegíti a hitükben erőseket.

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/baptista-lelkeszt-avattak-szekelykereszturon


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!