Dicsőséges reggelre virradtunk! Immár sokadszorra. Arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus nem maradt a sírban – amint meg is mondta, harmadnapra felépítette a templomot. Jogos tehát ma a világszerte felhangzó örvendező ének: „Jézus él! Halleluja!”

Jézus „Elvégeztetett” kiáltása nagypénteken hangzott fel, de a mi váltságunk a feltámadás tényével vált befejezetté, örök érvényűvé, üdvösségszerző erővé. Hajlamosak vagyunk Krisztus váltságművét két részre tagolni: nagypéntekre, ahol a halál győzött, és húsvét reggelre, amikor a mi Urunk kijött a sírból. Pedig a mi üdvösségünk úgy teljes, ha a feltámadt Krisztusra úgy tekintünk, mint akinek testén látszanak a sebhelyek! Mennyivel másabb annak az embernek az élete, aki nemcsak ebben az életben reménykedik, hanem akinek van húsvéti reménysége, mert olyan Krisztusa van, aki nem maradt a sírban, aki feltámadt. Mennyivel gazdagabb annak az élete, aki tudatosan készül a feltámadásra, az ő saját feltámadására!

Nazianzoszi Szent Gergely ókeresztény egyházatya, Konstantinápoly püspöke így fejezte be egykor húsvéti beszédét: „Ma lett üdvössége a világnak, a láthatónak és láthatatlannak egyaránt! Krisztus feltámadt halottaiból, támadjatok fel vele!”

Mi más lehet idei húsvétunk egyik fontos üzenete, mint bűneinkből szabadulni, új életre feltámadni, követni őt ebben is. Sokan megszokottan, névleges keresztényként élnek. Eleget tesznek ugyan a keresztény ünneplésnek, de nincs valóságos húsvéti reménységük.

Ezen az ünnepen tekintsen ki-ki a saját maga állapotára! Vallja meg őszintén kísértéseit, melyeknek nem tud ellenállni, és hogy bűnei sötétsége eltakarja számára a húsvét örömét! Utasítsd el ma te is a kísértéseket, fejezd ki szándékodat, hogy egyedül Istennek akarsz szolgálni, őt tartod életed Urának, az ő akaratának szeretnél mindenben engedelmeskedni! A kísértés legyőzése azt jelenti, hogy Isten útját, az üdvösség útját választod. Mert Krisztus feltámadása által „Ma lett üdvössége a világnak!”. Fogadd el te is Krisztus értünk hozott áldozatát! Ünnepeljük együtt a feltámadott Úr Jézus Krisztust!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!